Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Prezos

Aprobados por Resolución do 28 de febreiro de 2018, da Biblioteca Nacional de España pola que se aproban os prezos públicos de aplicación aos servizos prestados polo devandito organismo

Prezos de reprodución en autoservizo

Estes prezos non levan incluído o IVE (21% para as reproducións).

1. Fotocopia directa (máximo 20 fotocopias dunha mesma obra posterior a 1959): Prezos
b/n A4 0,12 €
b/n A3 0,17 €
Cor A4 1,24 €
Cor A3 1,65 €
2. Copias en papel a partir de microfilme ou soporte dixital: Prezos
b/n A4 0,12 €
b/n A3 0,17 €
Cor A4 1,24 €
3. Captura dixital (máximo 20 fotocopias dunha mesma obra posterior a 1959): Prezos
Captura dixital 0,08 €
4. Tarxetas de copias en papel a partir de microfilme ou soporte dixital: Prezos
10 copias b/n A4 1,24€
20 copias b/n A4 2,48€
50 copias b/n A4 6,20€

Prezos de reprodución por encarga

Estes prezos non levan incluído o IVE (21% para as reproducións).

 

1. Copias de arquivos dixitais (JPG ou PDF, de sobre 150 dpi [1]): Prezos
B/n, escala de grises ou cor (segundo orixinal). Cada imaxe 0,41€
B/n, escala de grises ou cor (segundo orixinal). A partir de 40 imaxes (do mesmo documento páxinas correlativas) 16,53 €
2. Copia de arquivos dixitais de alta resolución (TIFF/RGB, resolución 300 dpi). Documento completo ou imaxes soltas. B/N, escala de grises ou cor (segundo orixinal): Prezos
Por imaxe (por orixinais ata un máximo de A3) 4,96 €
Por imaxe (por orixinais ata un máximo de A0) 14,05 €
Detalles, ampliacións ou iluminación especial 9,92 €
3. Gravacións sonoras en soporte final CD: Prezos
Dende formato dixital: documento completo maior de 25 min. 20,25 €
Dende formato dixital: documento completo ata 25 min. ou fragmento (prezo mínimo ata 4 min.) 3,10 €
*O tempo superior aos 4 minutos facturarase por minuto adicional 0,83 €
Dende formato analóxico: documento completo maior de 25 min. 25 €
Dende formato analóxico: documento completo ata 25 min. ou fragmento (prezo mínimo ata 4 min.) 4,13 €
*O tempo superior aos 4 minutos facturarase por minuto adicional 1,16 €
4. Gravacións audiovisuais en soporte final DVD: Prezos
Dende formato analóxico ou dixital: documento completo maior de 25 min. 20,25 €
Dende formato analóxico ou dixital: documento completo ata 25 min. (prezo mínimo ata 4 min.) 3,10 €
*O tempo superior aos 4 minutos facturarase por minuto adicional 0,83 €
5. Copias en papel estándar (80 gr.) a partir de microfilme ou soporte dixital (en A4 independentemente do tamaño do orixinal): Prezos
Por páxina en b/n ou escala de grises A4 0,41 €
Por páxina en cor A4 1,32 €
6. Soporte CD ou DVD para gravación 1,65 €/unidade
[1][Nos arquivos de texto posteriores a 1830 inclúe OCR]