Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Uso das reproducións

A Biblioteca proporciona a reprodución dos seus fondos a calquera persoa ou entidade que o solicite, conforme ás seguintes usos:

 

Investigación

Poden solicitarse reproducións de obras sen finalidade lucrativa e con fins exclusivos de investigación conforme o establecido no art. 37.1 do Texto Refundido da Lei de propiedade intelectual aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril.

Privado

Poden solicitarse reproducións de obras para uso privado ou particular (nin uso colectivo nin lucrativo), sen necesidade dunha autorización do titular da obra que se copia cos seguintes límites:
  • Obras de dominio público: Poderanse reproducir todas as obras que sexan de dominio público.
  • Obras suxeitas a dereitos: poderase reproducir ata un máximo do 20% dun libro posterior a 1958 ou un artigo completo dunha publicación periódica posterior a 1958.

 

Público

  • Obras en dominio público

As imaxes de obras en dominio público que se atopan na páxina web bne.es/ e accesibles nos catálogos dixitais da BNE (Biblioteca Dixital Hispánica e Hemeroteca Dixital) están baixo unha licenza de Recoñecemento 4.0 Internacional de Creative Commons ou equivalente.

Reconocimiento 4.0 Internacional Creative Commons

 

 

Uso das devanditas imaxes é gratuíto e non require autorización previa (independentemente de se é uso público non comercial, comercial ou académico). Este uso non leva consigo unha cesión en exclusiva e implicará citar a procedencia da obra reproducida como "Imaxes procedentes dos fondos da Biblioteca Nacional de España”.

  • Obras suxeitas a dereitos: Débese solicitar autorización aos titulares dos dereitos de autor da obra, normalmente a través das entidades xestoras de dereitos de autor:

- AGEDI, AIE, AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE ou VEGAP.