Saltar al menú principal
Saltar al contenido

Reproducción de documentos

O servizo de Reprodución de documentos por encarga encóntrase dispoñible a través do formulario da nosa web.

A Oficina de Reprografía e Fotocopias ao Público permanecerá pechada ata novo aviso.

Unicamente se permite o pagamento en liña con tarxeta ou por transferencia bancaria.

A Biblioteca ofrece un servizo de reprodución de fondos co obxectivo de facilitar o acceso á información.

Como obter as reproducións

 •  Por encarga

Copias dos fondos da BNE en reprodución dixital, soporte papel, fotografía e gravacións de audio e vídeo.

Os pasos son os seguintes:
 

1. Solicitar a reprodución a través do formulario no web.

Poden solicitarse ata un máximo de 10 peticións (sinaturas) por cada solicitude. O solicitante recibirá por correo electrónico, en formato PDF, os datos da solicitude formulada, así como un identificador desta que deberá gardar para futuras referencias
 

2. A Biblioteca enviará o presuposto

O prazo máximo para a entrega do presuposto é de 10 días hábiles a partir da recepción da solicitude.
O formulario de solicitude debe completarse coa maior cantidade de datos posible e, en todo caso, os prazos indicados na Carta de Servizo da BNE para este servizo non comezarán a contabilizarse ata que a BNE non dispoña dos datos suficientes para identificar correctamente tanto o solicitante como a obra, ou parte concreta desta da que se solicita reprodución/uso público.
Unha vez aboado o importe, o solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación do pagamento recibido e procederase á reprodución dos documentos.

3. A Biblioteca entregará as reproducións nun prazo máximo de 20 días hábiles a partir da confirmación do pagamento, pola vía que se seleccionara de entre as dispoñibles no formulario (entrega presencial, correo certificado ou descarga dixital). Sempre e cando sexa posible, potenciarase a descarga dixital como medio de entrega.

Unha vez realizada a reprodución, o solicitante recibirá un correo electrónico con información para a entrega en función do modo de entrega seleccionado.

 

 • Autoservizo

- Reproducións directas, ata un máximo do 20% dun libro posterior a 1958 ou dun artigo completo dunha publicación periódica posterior a 1958, sempre que o estado de conservación o permita e forme parte do fondo da BNE. Para un número maior de copias ou dun documento anterior a 1959 haberá que solicitar a reprodución por encarga a través do formulario da nosa web.

Os pasos son os seguintes:

1. Crear unha conta dende os ordenadores para usuarios da Biblioteca.
A conta é persoal para cada usuario, quen a xestiona e pode ver información sobre a actividade realizada nesta.


2. Cargar a conta con saldo.

Para iso hai que identificarse nunha das estacións de pagamento (situadas no Espazo de Reprografía da 2ª planta, anexo ao Salón Xeral de Lectura, e na Sala de Prensa e Revistas da 4ª planta) e introducir o importe desexado.


3. Realizar as reproducións nos equipos multifunción.

Os equipos están distribuídos no Espazo de Reprografía da 2ª planta e en cada unha das salas de consulta da Biblioteca. Permiten:
- fotocopiado en branco e negro
- fotocopiado en cor
- escaneo en diferentes resolucións e formatos para gardar nun dispositivo USB


- Copias en papel a partir de microfilme ou soporte dixital.

 

Información práctica

 • A Oficina de Reprografía e Fotocopias ao Público permanecerá pechada ata novo aviso.

  Unicamente se permite o pagamento en liña con tarxeta ou por transferencia bancaria.

 • Biblioteca Nacional de España
  Servicio de Reprografía al Público
  Paseo de Recoletos, 20
  28071 Madrid (España)

   

 • Información xeral sobre o procedemento de solicitude:

  (+34) 91 580 77 57 / (+34) 91 580 78 91 

  info.repro@bne.es

   

  Tramitación e seguimento de peticións facturadas:

  (+34) 915 807 891 / (+34) 915 807 757

  oficina.reprografia@bne.es