Recol·leccions d'esdeveniments destacats

Sobre esdeveniments de rellevància especial per a la societat espanyola, que reuneixin els requisits següents:

  • Rellevància especial pel seu valor cultural, científic, artístic, social i polític per a la societat espanyola d'avui i del futur.
  • Transcendència per a la investigació futura sobre la història, la societat i la cultura espanyoles.
  • Gran repercussió pública i impacte social.

Les recol·leccions d'esdeveniment poden ser també col·laboratives. La Biblioteca Nacional participa en recol·leccions col·laboratives organitzades per l'IIPC (International Internet Preservation Consortium) o algun dels seus membres, amb motiu d'esdeveniments d'interès internacional, per exemple la crisi humanitària de refugiats o l'atac contra Charlie Hebdo.

En els següents fitxers Excel pot consultar el llistat d'URL recol·lectades. Si vulgues posteriorment accedir a l'arxiu d'una URL recol·lectada, localitzi-la en el Cercador d'URL recol·lectats.

 

Llocs web arxivats