Cita prèvia

Imagen
Cita previa

Per accedir als serveis bibliotecaris és necessari tenir cita prèvia:

Rebuda la sol·licitud i comprovada la documentació lliurada, la BNE informarà a l'usuari de quan podrà passar a recollir el seu carnet o de si ha d'aportar documentació addicional.

  • Per consultar els fons de qualsevol sala l'usuari haurà de realitzar una  petició anticipada dels documents que desitgi consultar. Una vegada rebuda la sol·licitud, la BNE es posarà en contacte amb l'usuari per concertar el moment de la visita.