Guia del lector

Fullet que recull tota la informació bàsica sobre la BNE i sobre els serveis que aquesta ofereix als seus usuaris