Vita christi dela Reuerent Abbadessa de latrinitat

Isabel de Villena
Valencia, per art e industria de Gorge Costilla, 1513
R/3005