Informazioa argitaratzaileak

Zerikusia duten edukiak
Información general
Argitaratzaileak liburu eta aldizkariak

Lege berria eskatzen da artxibo digitala aurretik liburuen inprimaketa eta aldizkako argitalpenak, betiere, eta formatua erabiltzen.