Recoleccións de eventos destacados

Sobre acontecementos de especial relevancia para a sociedade española, que reúnan os seguintes requisitos:

- Especial relevancia polo seu valor cultural, científico, artístico, social e político para a sociedade española de hoxe e do futuro.
- Transcendencia para a investigación futura sobre a historia, a sociedade e a cultura españolas.
- Gran repercusión pública e impacto social.

As recoleccións de evento poden ser tamén colaborativas. A Biblioteca Nacional participa en recoleccións colaborativas organizadas polo IIPC (International Internet Preservation Consortium) ou algún dos seus membros, con motivo de acontecementos de interese internacional, por exemplo a crise humanitaria de refuxiados ou o ataque contra Charlie Hebdo.

Nos seguintes ficheiros Excel pode consultar a listaxe de URL colleitadas. Se quere posteriormente acceder ao arquivo dun URL colleitada, localícea no Buscador de URLs colleitadas.

 

Acceder ao Buscador de URLs colleitadas