Consulta de obras nos depósitos

A maioría dos documentos atópanse nos depósitos da Biblioteca e deberán solicitarse á bibliotecaria de cada sala. Para iso debes seguir os seguintes pasos:

Imagen
Ejemplo de un resultado del Catálogo indicando la signatura y la localización del fondo
  • Solicitar a obra ao persoal bibliotecario (período de entrega entre 10 e 30 minutos).

Atención: se o documento se encontra nos depósitos de Alcalá de Henares, entregarase nun prazo de entre 24 a 48 horas (estará dispoñible 15 días naturais).

Facilidades

  • Pode manter reservados, cando lle resulte necesario, ata 3 volumes durante un período de 15 días naturais.
  • Reserve os documentos antes de vir
    Pode solicitar con antelación os fondos para un día determinado. Este servizo permite dispoñer de ata 10 volumes durante un prazo máximo de 15 días naturais. Formulario de pedimento anticipado.
Contidos relacionados
Información general
Formación de usuarios

Sesións formativas para que os usuarios que o desexen amplíen o seu coñecemento da biblioteca e das posibilidades que esta lles ofrece.

Información general
Salas de consulta

Consulte os horarios e condicións de cada sala.

Servicios
Pedimento anticipado de fondos

Permite aos usuarios reservar desde Internet os documentos que necesitan consultar antes de vir á Biblioteca.


Documentos / Enlaces de interese