Pedimento anticipado de documentos

Email
salon.general@bne.es
Teléfono
+34 91 580 78 37
Información adicional

Permítese reservar ata un máximo de 10 volumes por usuario para unha data determinada. Poderase prolongar a consulta un máximo de quince días naturais a partir da data que o usuario teña designada como consulta.

As solicitudes pódense solicitar dun día para outro sempre que se realicen o día anterior ata as 18.00 horas. De luns a venres.

O pedimento anticipado de fondos en liña é un cómodo e rápido procedemento que permite aos usuarios reservar desde Internet os documentos que necesitan consultar antes de vir á Biblioteca, seleccionando o día en que van realizar a consulta dos mesmos e evitando os tempos de espera na solicitude das súas consultas ao estar dispoñibles xa á súa chegada á BNE.

Con este servicio se permite reservar hasta un máximo de 10 volúmenes por usuario para una fecha determinada. Se podrá prolongar la consulta de los volúmenes solicitados por un máximo de quince días a partir de la fecha que el usuario tenga designada como consulta.

Os pedimentos anticipados de fondos pódense solicitar dun día para outro sempre que se realicen o día anterior ata as 18:00 h. de luns a venres. A sala depositaria do fondo solicitado confirmará a viabilidade da consulta dos documentos. Existe tamén a posibilidade de indicar se o fondo de Alcalá de Henares deséxase consultar na este sede no campo "Comentarios". 

Que fondos pódense solicitar?

Por este sistema pódense solicitar a práctica totalidade dos fondos da BNE reflectidos no catálogo web da mesma. Os documentos excluídos de solicitude mediante pedimento anticipado son os exemplares en cuxos rexistros bibliográficos do catálogo, dentro do apartado Tipo de material, indícase Obra de referencia ou Exemplar prestable ou de consulta do SDB, posto que están dispoñibles en libre acceso na Sala que aparece en Localización.

No caso de que a signatura solicitada non estea dispoñible, unha vez recibida a solicitude por parte da sala depositaria do fondo tratarase de ofrecer outra signatura da mesma obra, sempre que sexa posible.

Na Sala Goya non é posible realizar pedimento anticipado dos seguintes tipos de documentos: debuxos, gravados, fotografías, ephemera, mapas e planos. Estas obras serviranse mediante pedimento directo na Sala.

Na Sala de Prensa e Revistas de Larra quedan excluídas da solicitude previa as obras microfilmadas ou dixitalizadas. Estes traballos serán atendidos por solicitude directa na sala.

Como solicitar un pedimento anticipado de documentos?

Para utilizar este servizo de é necesario dispor de carné da BNE.

A forma máis rápida e aconsellable para acceder a este servizo é desde o propio catálogo en liña da Biblioteca.

Unha vez localizado o documento que desexa consultar no catálogo, para realizar o pedimento pícase na ligazón situada á esquerda da pantalla “Pedimento anticipado de documentos”. Abrirase un formulario, que xa inclúe os datos da obra seleccionada e en que se deben cubrir os restantes datos solicitados así como calquera información que se desexe facer chegar á sala no campo "Comentarios". O sistema enviará unha confirmación de recepción do pedimento.

Unha vez que o pedimento fose estudada, a sala depositaria do fondo enviará un correo ao interesado confirmando que se iniciou a tramitación do seu pedimento. Neste indicaranse as signaturas e datas nas que os exemplares que solicitou estarán dispoñibles.