Cita previa

Imagen
Cita previa

Para acceder aos servizos bibliotecarios é necesario ter cita previa:

Recibida a solicitude e comprobada a documentación entregada, a BNE informará o usuario de cando poderá pasar a recoller o seu carné ou de se debe achegar documentación adicional.

  • Para consultar os fondos de calquera sala o usuario deberá realizar un pedimento anticipado dos documentos que desexe consultar. Unha vez recibida a solicitude, a BNE porase en contacto co usuario para concertar o momento da visita.