Formato IBERMARC

O formato IBERMARC segue o formato MARC nas súas liñas xerais e na súa filosofía e apártase del nalgúns puntos concretos relativos, sobre todo, á práctica catalográfica tradicional española. Un rexistro IBERMARC componse de tres elementos: a estrutura do registo, os identificadores de contido e o contido do rexistro.

Táboas de conversión IBERMARC / MARC21: