Facilitats a usuaris discapacitats

Aparcament

La biblioteca disposa de quatre places d'aparcament per a usuaris discapacitats. En horari de matí queda una plaça lliure, les altres tres estan ocupades pel personal de la biblioteca que té una discapacitat. En horari de tarda el més freqüent és que totes, o algunes d'elles, estiguin lliures.

Accés

Les persones amb alguna dificultat per desplaçar-se poden accedir a la BNE per la planta baixa i utilitzar els ascensors. Si la persona no pot pujar esglaons de cap tipus, l'haurà d'acompanyar un empleat de la biblioteca.

Les persones que desitgin accedir a les sales d'exposicions i al saló d'actes poden entrar sense salvar cap esglaó per la planta baixa, en la qual es troben situades aquestes sales. Per visitar el Museu de la BNE disposen d'un ascensor per baixar a la planta -1, en la qual es troba situat aquest museu.

La biblioteca disposa de dues cadires de rodes, disponibles en la planta baixa. Per utilitzar-les o sol·licitar ser acompanyat per una persona de la biblioteca per recórrer un itinerari sense esglaons cal dirigir-se al personal de recepció.

Utilització de sales

És possible assignar a usuaris amb problemes de mobilitat llocs de lectura situats prop de l'entrada a la sala corresponent i/o prop del taulells de petició de fons de la sala. El personal de la sala pot portar les publicacions sol·licitades fins al pupitre si és necessari.

Usuaris amb discapacitat visual

A les diferents sales de la biblioteca hi ha lupes d'augment a disposició dels usuaris. Al Saló General de Lectura hi ha habilitats un llocs amb telelupe per ampliar els materials sol·licitats.

A més, la biblioteca disposa d'una col·lecció de llibres en braille i enregistraments sonors de tot tipus, entre ells audiollibres i, a més, conserva un Arxiu de la Paraula que inclou també enregistraments de ràdio, discursos, etc.

Existeixen diversos mitjans per llegir o escoltar els suports esmentats: els llibres en braille que estiguin reflectits al nostre catàleg amb la seva corresponent signatura poden sol·licitar-se pel sistema de petició de llibres establert a la sala corresponent; per a l'audició de tots els enregistraments sonors o dels materials audiovisuals, hi ha cabines d'audició a la Sala Barbieri de la biblioteca.