Avís legal

Els dominis bne.es i bne.gob.es són de titularitat de la Biblioteca Nacional d'Espanya (d'ara endavant, BNE), amb seu al passeig de Recoletos, 20-22, de Madrid.

El lloc web institucional www.bne.es, la seu electrònica https://sede.bne.gob.es, i tots els subdominis i directoris que inclouen compleixen la funció d'informació general i atenció al ciutadà i estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun dels serveis o continguts esmentats pugui necessitar l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

La BNE es reserva el dret a realitzar canvis en els continguts o el disseny del seu lloc web institucional sense avís previ per prestar el millor servei possible als seus usuaris.

Propietat intel·lectual

El contingut del lloc web està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual  per les normes que protegeixen la Propietat Industrial, per aquest motiu, excepte les excepcions previstes expressament en el lloc esmentat, qualsevol ús del contingut requereix autorització expressa de la BNE.  

Ús de les imatges del domini bne.es i les seves metadades

El usuario queda autorizado por la BNE a utilizar las imágenes en dominio público accesibles en cualquiera de las páginas pertenecientes al dominio bne.es, tanto para uso público comercial como para uso público no comercial.

En todo caso, el uso de dichas imágenes implicará citar como procedencia a la Biblioteca Nacional de España con el siguiente crédico: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España

Aquesta autorització no és aplicable a obres que no estiguin en domini públic, i els drets d'explotació de les quals continuïn sota protecció de la llei sobre propietat intel·lectual. En aquests casos, l'usuari ha de contactar amb els titulars corresponents o les entitats en les quals s'hagi delegat la gestió d'aquests drets.

Per tant, i llevat que s'especifiqui expressament el contrari, les imatges en domini públic que es trobin en el domini bne.es estan sota una llicència de Reconeixement CC-BY 4.0 o equivalent.

En el cas que es requereixin còpies d'alta resolució, ja sigui amb finalitats comercials i lucratives o no, s'han de pagar els preus públics recollits en la Resolució de Preus Públics de la BNE. La BNE pot aplicar reduccions per raons socials o d'interès públic.

Pel que fa a les metadades o descripcions dels fons de la BNE accessibles a través dels diferents catàlegs, es podran utilitzar fins i tot amb finalitats comercials o lucratives. En aquest cas s'haurà d'aplicar la llicencia CC0 1.0 Universal.

Més informació sobre la reproducció de documents i el seu ús: reproducció de documents.  

Condicions de reutilització dels conjunts de dades del catàleg

La Biblioteca ofereix la versió íntegra del seu catàleg automatitzat en fitxers comprimits creats a partir dels diferents formats bibliogràfics i registres d'autoritat.

Les dades del Catàleg es troben sota la llicència CC0, de manera que el seu ús és gratuït i no requereix autorització prèvia. En qualsevol cas, la Biblioteca agrairà la menció de l'origen dels registres.

El contingut de tots els fitxers s'actualitza entre el 25 i 27 del mes en curs.  

Enllaços

En el lloc web es facilita l'accés a pàgines externes sobre les quals la BNE no té cap control, motiu pel qual declina tota responsabilitat sobre el seu contingut.

Dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que els usuaris del lloc web facilitin a la BNE seran tractades de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Més informació a la nostra pàgina de Política de privacitat 

Interrupcions

Quan es presentin raons justificades de manteniment tècnic o operatiu es podrà interrompre l'accés al lloc web institucional així com als serveis que s’hi presten. En els supòsits d'interrupció no planificada en el funcionament del registre electrònic, i sempre que sigui possible, es disposaran les mesures perquè l'usuari sigui informat d'aquesta circumstància. 

Política de cookies

En compliment del que preveu l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement dels usuaris de la BNE que el lloc web www.bne.es i els seus subdominis utilitzen cookies segons s'indica a la nostra política de cookies