Normes d'ús i accés

Normes generals d'ús 

Aquestes normes s'han elaborat per afavorir la correcta utilització dels serveis de la Biblioteca Nacional de España (BNE), així com per promoure la convivència entre els usuaris, i entre ells i el personal. Sol·licitem dels usuaris la seva col·laboració en el compliment de les mateixes.

Normes generals d'ús (PDF)

Normes de manipulació de fons

Amb la finalitat d'assegurar l'adequada manipulació de les obres durant la seva consulta i garantir la conservació dels fons, se sol·licita la col·laboració dels usuaris en el compliment de les normes de manipulació dels fons conservats en la BNE.

Normas de manipulación de fondos (PDF)

Normes de reproducció de fons

Aquest document té com a finalitat establir el procediment i la normativa que actualment han de seguir els usuaris per sol·licitar tant reproduccions de fons de la Biblioteca Nacional de España (BNE) com l'ús públic de les mateixes. Per a això, s'ha tingut en compte la vigent legislació en matèria de propietat intel·lectual i la de reutilització de la informació generada per les institucions públiques.

Normas de reproducción de fondos (PDF)

Normes d'accés  a la Biblioteca Nacional de España

Les normes d'accés a la Biblioteca Nacional de España pretenen facilitar l'accés als fons de tota persona que necessiti consultar-los, ja sigui perquè està duent a terme una recerca, perquè està realitzant un treball vinculat a la seva activitat professional o, en última instància, perquè necessita fer una consulta determinada.

Normas de acceso  a la Biblioteca Nacional de España (2014) (PDF)
Modificació de les normes d'accés (2022) (PDF)