Bibliografia

Bibliografia bilduma funts espainiarrak eta atzerritarrak barne hartzen dituzten bibliografia eta katalogoek osatzen dute. XIX. mendearen bigarren erdian hasi zen, eta gorakada nabarmena izan zuen XX. mendean, Lege-gordailuaren legeari esker eta atzerriko lan garrantzitsuak eskuratu zirelako.

Bilduma Irakurtzeko Aretoan dagoen kontsulta orokorreko lanekin osatzen da (hiztegiak, entziklopediak, etab.), baita Eskuizkribu, Arte Eder eta Musika aretoetan dauden kontsulta-lan espezializatuekin eta bibliografiekin ere. 

Espainiako Liburutegi Nazionalaren funtsetara bibliografia eta katalogo bilduma zabal bat gehituz joan da, funts espainiar eta atzerritarrekin, eta gehiena Informazio Bibliografikoko Zerbitzuan bildu da.

XIX. mende osoan zehar, bibliografien bilduma lan espainiarrekin areagotu zen, eta, astiroago, atzerriko errepertorioekin, lan jakin batzuk erosi zirela-eta, partikularrek eta instituzioek egindako emakidengatik nahiz liburutegi pribatuak sartu direlako -adibidez, Agustín Duránena, Romanaren Markesarena edo Pascual de Gayangosena-, eta aipatzekoa da Espainiatik kanpoko bibliografia-lan garrantzitsuak zeuzkatela.

XX. mendean zehar, funtsak gero eta gehiago areagotu ziren eta Lege-gordailuari buruzko xedapenek lan espainiarren bilduma osatu bat eratzea ahalbidetu zuten. Paraleloki, Liburutegi Nazionalaren eskurapen-politikak garrantzi berezia eman dio atzerriko erreferentziazko lanen erosketari, eta, horri esker, funtsa nabarmen areagotu da 1978tik (urte horretakoak dira Liburutegi Nazionaleko bibliografia gehienak), Bibliografia Atala osatu zuten, eta 1986an egungo Informazio Bibliografikoko Zerbitzua bihurtu zen.

Informazio Bibliografikoko Zerbitzuak liburuak, liburuxkak eta izaera bibliografikoko aldizkako argitalpenak barne hartzen ditu, eta 1978tik erabiltzaileen eskura jartzen ditu; are gehiago, sarrera librea dute eta sistematikoki ordenaturik daude gaikako kontsultak egitea errazteko. Gainera, mikrofitxatan liburutegien bibliografia eta katalogoen bilduma baliotsu bat du.

Bilduma hori irakurketa-aretoetan dauden kontsulta-lan orokorren (hiztegiak, entziklopediak, klasikoen bildumak eta askotariko gaietarako sarrerak) bildumarekin osatzen da (sarrera librea dute), baita bibliografiekin eta kontsulta-lan espezializatuekin ere, horiek Eskuizkribuen eta Inprimaki Erreserbatuen (Cervantes Aretoa), Arte Ederren (Sala Goya) eta Musika (Sala Barbieri) aretoetan daude.