Erosketa-antzinako funtsa.

Liburutegi Nazionalak, Espainiar Bibliografia Ondarea kudeatzeko, kontserbatzeko eta zabaltzeko bere esku duen zereginaren barruan, eta Bibliografia Eskuratzeen Batzordearen bitartez, hainbat lan eskuratzen ditu helburu jakin batekin: gure kulturaren, historiaren eta zientziaren garapena, munduan izan duen zeregina, beste herrialde batzuetan duen irudia eta bertan eragiten duten beste kultura batzuen azterketa dokumentatzen duten aleen bilduma harik eta osoena osatzea eta aberastea.

Antzinako funtsa osatzeko hautaketa irizpide nagusiak honako hauek dira:

Espainian argitaratutako lanak

Espainian Lege Gordailuaren Legea indarrean jarri aurretik, alegia 1958. urtearen aurretik, inprimatutako dokumentuak, arreta berezia jarriz honako hauetan:

 • zentsuratu zirelako edo inprimategi ezezagunetan inprimatu zirelako Liburutegian ez dauden aleak,
 • galtzen ari ziren eskolarako liburuak,
 • Liburutegiaren funtsetan tarte handirik ez duen materiala,
 • argitaraldi txikiko argitalpenak…
 • Antzinako funtsa: Kultura unibertsalaren klasiko handien eskuizkribuak eta liburu zaharrak, eta beren antzinatasunagatik balio berezia duten lanak, hala nola inkunableak.
 • Arabierazko eta hebreerazko lanak, besteak beste zientziaren eremuan garrantzi handia dutenak.
 • Historiaren garai jakinetan Espainiarekin lotura izan zuten lekuetan inprimatu edo ekoitzitako agiriak, hala nola Herbehereetakoak, Italiakoak (Napoli eta Sizilia), Filipinetakoak eta Hispanoamerikakoak.

Espainiatik kanpo argitaratutako lanak

 • Espainiar egileen lanak, arreta berezia jarriz beste herrialde batzuetan argitaratu zuten erbesteratuen lanei, Hispanoamerikan erbesteratuen lanei, bereziki.
 • Gaztelaniaz edo Estatuko gainerako hizkuntza ofizialetan argitaratutako lanak.
 • Beste hizkuntza batzuetara itzulitako espainiar egileen lanak.
 • Espainiar gaiei buruzko atzerritar egileen lanak. Horiek garrantzi berezia dute gure kulturaren zabalkundea ezagutzeko, eta baita Espainiak atzerrian eragiten zuen interesa ezagutzeko ere.

Irizpide horiek berdin-berdin aplikatzen zaizkie aldizkako argitalpenei ere.

"Material bereziak" deituriko aleen hautaketa (grabatuak, marrazkiak, argazkiak, partiturak, diskoak, etab.) dagokien zerbitzu espezializatuen bitartez egiten da, zerbitzu hori baita material hori eskuratzearen egokitasunaz jarduteko gaitasuna duena.

"Ephemera" izeneko dokumentuak garrantzi handia hartzen joan dira, eta bertan sartzen dira iraunaldi laburreko informazioa duten materialak, une jakin baterako sortuak, esate baterako kartelak, komikiak, etiketak, etab.

BNEk eskura ditzakeen material bibliografiko eta dokumentalari guztiei azterketa sakona egiten zaie haien osotasuna eta kopiaren kontserbazio-egoera egiaztatzeko, material egokiak eta baldintza fisiko onenetan lortzeko.

Atal honetan, ondare funtsa osatzeko azken urteetan eskuratu diren lanei buruzko informazioa eskaintzen da. Material motaren arabera sailkatutako lanen zerrenda zehatzak ematen dira, funts berrien aurrerapen gisa, irakurleek horiek erabiltzeko aukera izan dezaten, lanak prozesatu eta Liburutegiaren katalogoan sartu bitartean.