Llibres interactius

Mitjançant l'ús d'eines digitals innovadores, la Biblioteca Nacional posa en valor les joies de les seves col·leccions a dos nivells:

  • Es dota a les obres d'un context intel·lectual i temporal que es recolza en els fons digitalitzats de la Biblioteca i en el profund coneixement que els professionals de la institució té dels seus fons.
  • S'enriqueix l'experiència de l'usuari amb continguts multimèdia que permeten un acostament més complet i nou a l'obra.