Història de la BNE

La Biblioteca va ser fundada el 1712 per Felip V com a Biblioteca Pública de Palau. Per un privilegi reial, precedent de l’actual Dipòsit Legal, els impressors havien de dipositar-hi un exemplar dels llibres impresos a Espanya. El 1836 la Biblioteca va deixar de ser propietat de la corona i va passar a dependre del Ministeri de la Governació, rebent per primera vegada el nom de Biblioteca Nacional.