Adquisicions

La política d'adquisicions de la BNE té com a objectius:

  • L'obligació de reunir tota la producció editorial espanyola.
  • El interés en incorporar cualquier publicación sobre España, sobre la cultura española, o de autores españoles.
  • La condició de la Biblioteca de ser el centre difusor del patrimoni bibliogràfic espanyol, amb especial orientació al suport a la recerca.
Contenidos relacionados
Servicios
Servei de valoració de documents per a institucions públiques


Documents / Enllacis d'interès