Compra

Amb la finalitat d'enriquir i actualitzar el patrimoni bibliogràfic, segons l'establert en la política d'adquisicions i complir els objectius marcats en l'Estatut de la Biblioteca Nacional de España es compren anualment tot tipus de documents tant antics com a moderns.

Actualment, existeixen en la BNE dos serveis encarregats de la compra:

  • Servei de Compra per a la compra de fons modern.
  • Servei de Valoració i Increment del Patrimoni per a la compra de fons antic.
Contenidos relacionados
Servicios
Suggeriments de compra

La BNE ofereix a tots els seus usuaris la possibilitat de suggerir l'adquisició de llibres i altres materials bibliogràfics