Compra de fons antic

Com a part de la missió que té encomanada respecte a la gestió, conservació i difusió del Patrimoni Bibliogràfic Espanyol, la Biblioteca Nacional, a través de la Comissió d’Adquisicions Bibliogràfiques, adquireix diverses obres amb l’objectiu de completar y enriquir la més completa col•lecció de peces que documenti el desenvolupament de la nostra cultura, història i ciència, el seu paper en el món, la imatge que projecta en altres països i l’estudi d’altres cultures que, al seu torn, influeixen en ella. 

Els principals criteris de selecció per al fons antic són els següents:

Obres editades a Espanya

Documents impresos a Espanya abans de 1958, data d’entrada en vigor de la Llei de Dipòsit Legal, amb especial atenció a:

 • peces que no hi són a la Biblioteca per haver estat censurades o perquè procedien d’impremtes desconegudes,
 • llibres d’ús escolar que s’estaven perdent,
 • matèries poc representades en els fons de la Biblioteca,
 • edicions de curta tirada...
 • Fons antic: manuscrits i llibres antics dels grans clàssics de la cultura universal i aquells que per la seva antiguitat són especialment valuosos, com els incunables.
 • Obres en àrab i hebreu de capital importància, per exemple, en el camp de la ciència.
 • Documents impresos o produïts a llocs que van estar lligats a Espanya en determinats moments de la història, com els Països Baixos, Itàlia (Nàpols i Sicília), Filipines i Hispanoamèrica.

Obres editades fora d'Espanya

 • Obres d’autors espanyols, amb especial atenció a les dels exiliats que van publicar a altres països, sobretot d’Hispanoamèrica.
 • Obres editades en espanyol o en altres llengües oficials de l’Estat.
 • Obres d’autors espanyols traduïdes a altres idiomes.
 • Obres d’autors estrangers que tractin sobre temes espanyols. Aquestes són especialment importants per conèixer la difusió que tenia la nostra cultura i l’interès que despertava Espanya a l’estranger.

Tots aquests criteris s’apliquen de la mateixa manera a les publicacions periòdiques.

La selecció de peces d’allò que denominem "materials especials" (gravats, dibuixos, fotografies, partitures, discos, etc.) la porten a terme els serveis especialitzats corresponents, que són els qualificats per assenyalar si resulta oportú, o no, adquirir-les.

També han anat adquirint importància els documents anomenats "material efímer", que inclouen material amb informació de curta vigència, produït per a un moment molt concret, com ara cartells, còmics, etiquetes, etc.

Tots els materials bibliogràfics i documentals susceptibles de ser adquirits per la BNE se sotmeten a un examen minuciós per comprovar-ne la integritat i l'estat de conservació de l'exemplar, per tal d'aconseguir els materials pertinents i en les millors condicions físiques.

En aquest apartat s’ofereix informació de les adquisicions de fons patrimonial realitzades els darrers anys, i es proporcionen llistes detallades de les obres, agrupades per tipus de material, com a avançament dels nous fons, fet que pot resultar útil per als lectors mentre aquests materials es processen i s’incorporen al catàleg de la Biblioteca.