Centre Nacional Español de l'ISSN

Ubicació
Email
info.issn@bne.es
Telèfon
+34 91 580 77 28

L’ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional Normalitzat per a les Publicacions Seriades) és un codi internacional d’identificació de les publicacions seriades (revistes, diaris, butlletins, anuaris, sèries de monografies, etc.).

Espanya forma part de la Xarxa de l’ISSN des del 1978, any en què es va crear el Centre Nacional Espanyol de l’ISSN, actualment integrat al Departament de Control Bibliogràfic de la Biblioteca Nacional. El Centre Nacional Espanyol de l’ISSN, que es troba a la Biblioteca Nacional, és l’únic organisme responsable de l’assignació de l’ISSN per a les publicacions seriades editades a Espanya.

Sol·licitud de l'ISSN

Aquest tràmit és gratuït.

En virtut del RD 1405/2007, de 29 d'octubre, les empreses i entitats editores establertes a Catalunya s'hauran d'adreçar a la Biblioteca de Catalunya.

Com obtenir l'ISSN

Publicació seriada en suport imprès

Ja existent

 • Empleneu formulari de sol·licitud i envieu per correu postal a l'adreça:

  Centre Nacional Espanyol de l'ISSN
  Biblioteca Nacional d'Espanya
  Passeig de Recoletos, 20
  28071-Madrid

   Formulari de sol·licitud

 

 • Envieu, a més, exemplar del primer número o fascicle  (o si no en té, fotocòpia de portada i pàgina de dades editorials) i un exemplar del número més recent.

Encara no editada

 • Omplir formulari de sol·licitud i enviar via web

 Formulari de sol·licitud
 

 • Adjunteu prova d'impremta de la publicació: còpia de la portada o la coberta, còpia de la pàgina de dades editorials i còpia de la comunicació del número de Dipòsit Legal
Publicació seriada en línia
 • Omplir formulari de sol·licitud i enviar via web

 Formulari de sol·licitud 

 

Només s'assignarà ISSN a publicacions seriades amb contingut l'adreça electrònica de les quals (URL) sigui operativa en el moment de fer la sol·licitud.

  En tots els casos és necessari per a la correcta identificació de la publicació que figuri indicat clarament en algun apartat d'aquesta publicació el lloc d'edició i l'entitat o l'editor responsable de l'edició esmentada.

  El número de Dipòsit Legal és un tràmit obligatori per a qualsevol tipus de suport excepte per a les publicacions seriades en línia. La seva tramitació és a càrrec de l'editor de la publicació.


  Documents / Enllacis d'interès