Agència de registre ISNI

Ubicació
Email
isni@bne.es

ISNI és el número estàndard global certificat d’ISO per identificar autors personals i corporatius que intervenen en la creació i la distribució d’obres intel·lectuals de qualsevol tipus, inclosos investigadors, inventors, escriptors, artistes, creadors visuals, intèrprets, productors, editors, etc. Forma part de la família d’identificadors estàndard internacionals que inclouen identificadors d’obres, enregistraments, productes i titulars de continguts en tota mena de repertoris, per exemple: DOIISANISBNISRCISSNISTC e ISWC.

La missió d’ISNI International Authority (ISNI-IA) és assignar al nom o noms públic/s de l’investigador, inventor, etc. un número identificador únic persistent per resoldre problemes d’ambigüitat de noms en la cerca, així com difondre cada ISNI assignat en els repertoris de tot el món perquè cada obra publicada pugui ser atribuïda inequívocament al seu creador, sigui on sigui descrita l’obra.

Sol·licitar un ISNI

Com puc aconseguir un ISNI?

Escrivint un correu a l’adreça isni@bne.es

Qui pot demanar un ISNI a la BNE?
La Biblioteca Nacional d'Espanya tramita peticions de números ISNI per a autors o entitats que compleixin, com a mínim, una d'aquestes dues condicions:

  • Autors o entitats espanyoles o que treballen a Espanya.
  • Autors o entitats que són al catàleg de la BNE.

 

Què cal per obtenir un ISNI?

Les identitats públiques s’identifiquen amb els elements de metadades següents:

  • Nom de la identitat pública.
  • Data i lloc de naixement i/o mort (o registre i dissolució en el cas d’entitats legals).
  • Categories i funcions d’acord amb la definició establerta per l’Agència de Registre (RA, per les seves sigles en anglès) d’ISNI. Les categories defineixen grans grups d’activitat: musical, audiovisual, textual, treballs artístics, coreografia i programari. I funcions, que és la tasca que s’exerceix en cada una d’aquestes categories, que pot ser autor, intèrpret, editor, il·lustrador, etc.
  • Títol de referència d’una creació.
  • Nom d’una persona i/o institució amb la qual estigui relacionat (universitat, editorial, etcètera).
  • Una URI (o URL) que proporciona un enllaç per a més informació sobre la identitat.