Dies de tancament

  • 1 i  6 de gener
  • 14 i 15 d'abril
  • 2 i 16 de maig
  • 25 de juliol
  • 15 d'agost
  • 12 d'octubre
  • 1 i 9 de novembre
  • 6, 8, 24, 25, 26 i 31 de desembre