Legislació relacionada

La principal norma espanyola sobre donacions de béns culturals a organismes de l'Estat és la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Español, i el Reial decret 111/1986, de 10 de gener, que la desenvolupa parcialment i que va ser modificat en el Reial decret 64/1994, de 21 de gener.

Altres lleis relacionades amb el donatiu són: