Tramitació del carnet de Lector

Email
acceso@bne.es
Telèfon
+34 91 580 78 23
+34 91 580 77 19
+34 91 580 78 05

Té una vigència de cinc anys.

Permet:

  • Consultar els fons editats a partir de 1958 conservats a la Biblioteca, excepte els que tinguin la consulta o la utilització restringida per raons de seguretat o conservació
  • Consultar els fons anteriors a 1958 si estan digitalitzats o microfilmats.
  • Fer ús de tots els serveis oferts per la Sala dInformació Bibliogràfica.

Els carnets de Documentació Bibliotecària caducaran en el termini de sis mesos a partir de lentrada en vigor del document de Normes daccés (17/04/22)

Documentació necessària per tramitar o renovar el carnet:

Document d'identificació personal en vigor.
Pot ser un dels següents:

  • Document nacional d'identitat
  • Carnet de conduir
  • Passaport
  • Targeta de residència

Per a menors d'edat que tinguin 16 i 17 anys:

  • Carta escrita i signada per un docent del centre educatiu, amb logotip i segell del centre, on s'indiqui la necessitat de consultar els fons de la Biblioteca

Sol·licitud del carnet

Hi ha dues vies per tramitar o renovar el carnet

  • A distància, a través del web de la BNE. La Biblioteca respondrà a la vostra petició en un termini màxim de 72 hores. El carnet es lliurarà a la mateixa Biblioteca al seu titular, prèvia presentació d'un document d'identitat. *No es remetrà, en cap cas, mitjançant correu postal. Formulari de sol·licitud del carnet
  • Presencial, a la sala d'Informació General i Carnets (seu de Recoletos, 2a planta del nucli central). Un cop presentats tots els documents i completat el tràmit, es lliura a l'usuari del carnet de la BNE.