Descàrrega amb Z39.50

La Biblioteca Nacional ofereix la possibilitat d'accedir a les vostres bases de dades, per mitjà del protocol de cerca Z39.50. Es recomana abans d'utilitzar aquest servei llegir informació tècnica.

Z39.50 és un estàndard internacional per a la recuperació de la informació basada en l'estructura client/servidor, que facilita la interconnexió entre sistemes informàtics. Fa possible la comunicació entre sistemes que utilitzen diferent maquinari i programari, permet la realització de cerques simultànies a múltiples bases de dades utilitzant una única interfície d'usuari, així com recuperar la informació, ordenar-la i exportar els registres bibliogràfics.

Mitjançant qualsevol client Z39.50 es pot accedir a la base de dades de la Biblioteca Nacional, de manera conjuta.

Per a qualsevol dubte o suggeriment envieu un missatge a: correu electrònic

 

Informació Tècnica

Nom del servidor sigb.bne.es
Nom de la màquina sigb.bne.es
Port 2200
Autenticació No és necessari
Disponibilitat 24 hores 7 dies
Versió del servidor 3
Serveis suportats

Search,present,

scan,sort,delete,

result set,named

result set

Bases de dades suportades Unicorn
Conjunt d'atributs BIB-1
Joc de caràcters UTF-8
Sintaxi de registres MARC21 i XML
Composició del registre FULL