Exportació des del Catàleg

Email
info.catalogo@bne.es
Telèfon
+34 91 580 77 46

L'exportació de registres bibliogràfics comença realitzant en primer lloc una cerca al propi Catàleg. En la pantalla de resultats de cerca cada registre té un botó a l'esquerra anomenat "Guardar". Ho premem si volem afegir-ho a una llista personal. Es poden guardar tants registres com es desitgi.

Per accedir a la nostra llista personal, punxarem en "Guardats", en la barra d'eines horitzontal superior. En la pantalla de gestió de la nostra llista, podem visualitzar en pantalla, descarregar o enviar per correu electrònic els registres que desitgem, conforme a diverses opcions.

En cas de punxar a "Veure/Descarregar" s'obrirà un fitxer nou en la pantalla de l'ordinador. Alguns navegadors bloquegen l'obertura d'aquests elements. Per permetre que des del lloc de la Biblioteca es pugui obrir ha de fer el següent: En la part superior del navegador punxi en Eines i seleccioni "Bloqueador d'elements emergents". Des d'aquí pot configurar que es permetin per al lloc de la BNE i per al Catàleg.

Les opcions més importants són Visualització i Tipus de sortida.

Les tres visualitzacions del registre que s'ofereixen són:

  • Breu: correspon als camps mínims i fonamentals per a la identificació de les obres.
  • Complet: presenta tots els camps del registre amb informació de caràcter bibliogràfic.
  • Bibliotecària: recull tots els camps del registre, incloent camps de control i alguns propis de la BNE.

El tipus de sortida es refereix al format d'exportació. Per als lectors es recomana especialment el format etiquetat i l'ISBD

  • Etiquetatge: Els registres seleccionats apareixeran amb visualització d'etiquetes, és a dir, donant nom als camps: autor, títol, edició, matèria….
  • MARC 21: el fitxer que genera presenta els camps en visualització MARC, és a dir, amb els camps: 001, 100, 245…. Cada camp en un paràgraf independent, per afavorir la seva llegibilitat.
  • ISO 2709: converteix el registre al format ISO 2709. Aquest format, codifica el registre de manera que els Sistemes de Gestió Bibliotecària (SIGB) poden interpretar-ho i integrar-ho en la seva base de dades. És possible que els Sistemes de Gestió no reconeguin directament el format 2709. Existeixen diversos programari que ajuden a convertir l'ISO 2709 en un format més compresible pels SIGB. Entre ells, un de gratuït es pot descarregar en: https://marcedit.reeset.net/
  • MARCXML: el format MARCXML consisteix en la codificació d'un registre MARC en XML (extensible Markup Language). Aquest format permet que divers programari d'ús general i moltes pàgines web puguin importar, visualitzar, etc. aquests registres.
  • ISBD: la norma ISBD (International Standard Bibliographic Description) estableix les regles per a la redacció normalitzada de registres bibliogràfics, amb la finalitat de que aquests siguin llegibles per persones de diferents països i llengües, normalment en el marc d'un catàleg de biblioteca o una bibliografia. Les dades del registre es reparteixen en 8 àrees i estan separats per diversos signes ortogràfics. Després de l'enviament per correu electrònic d'un o diversos registres en format ISBD, es rep aquests en codi HTML. 

Consells per a la integració

El camí per integrar els registres en ISO 2709 en els diferents Sistemes Integrats de Gestió Bibliotecària (SIGB) pot variar. L'arxiu amb els registres descarregats del Catàleg de la BNE tindrà diferent extensió segons el tipus de sortida que hàgim escollit:

 
Tipus de sortida Extensió del fitxer
Etiquetatge .txt
MARC21 .txt
ISO 2709 .mrc
MARCXML .xml
ISBD .htm

 

Normalment, els SIGBs són capaços d'importar un fitxer amb registres en format ISO 2709 (extensió .mrc).

Per obrir un fitxer .mrc i convertir-ho a format MARC21 (és a dir, camps MARC, cada camp ocupant un paràgraf propi), es pot utilitzar el citat programari MarcEdit, en concret la seva utilitat Marc Breaker. N'hi ha prou amb escriure la ruta del fitxer .mrc i canviar-ho per .mrk, i s'obre un fitxer amb un registre en visualització MARC21.