Art y stil per a scriure a totes persones de qualsseuol estat que sien, y diueses [sic] maneres de comptes abreviats molt necessaris per a totes persones

Tomàs de Perpenyà
[Valencia : Cristobal Cofman, c. 1511]

R/464