Dokumentuak baloratzeko prezio publikoak

Erakunde publikoei bakarrik aplika dakieke

Pieza solteak¹


 
Tipo Precios (sin IVA)

Monografia modernoak eta argitalpen seriatu modernoak (1831tik aurrera)

5 €

Monografia zaharrak (1501etik 1830era)

20 €

Antzinako argitalpen seriatuak (1830era arte)

15 €

Inkunableak

25 €

Eskuizkribu modernoak (1801etik aurrera)

15 €

Antzinako eskuizkribuak (1800 arte)²

30 €

¹Artxiboetako eskuz idatzitako dokumentazioa izan ezik

²Eskatutako zerbitzuek kontraprestazioaren kostua nabarmen aldatzen duten berezitasun bereziak badituzte, prezioa aurrekontu bidez ezarriko da. Aurrekontua ekoizpen-kostuetara egokituko da, eta aldez aurretik interesdunari jakinaraziko zaio, ados egon dadin.