Erreprodukzioen erabilera

Liburutegiak edozein pertsona edo erakunderi eskaintzen dio haren funtsen erreprodukzioa, arau hauei jarraituta:

Ikerketa

Irabazi-asmorik gabeko eta ikertzeko besterik ez diren obren erreprodukzioak eska daitezke, apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Jabetza Intelektualaren testu bategineko 37.1. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Pribatua

Modu pribatuan edo partikularrek erabiltzeko obren erreprodukzioak eska daitezke (ez taldean erabiltzeko, ez irabazi-asmoekin), kopiatutako obraren titularrak baimena eman behar gabe, honako muga hauekin:

  • Jabari publikoko obrak: Jabari publikoko obra guztiak erreproduzitu ahalko dira.
  • Eskubidedun obrak: 1958 urtekoa baino berriagoa den liburu baten edo 1958 urtekoa baino berriagoa den aldizkari bateko artikulu oso baten %20 erreproduzitu ahal izango da gehienez.

Publikoa

  • Jabari publikoko obrak. Bne.es/ webguneko domeinu publikoan dauden obren irudiek, BNEko katalogo digitalen bidez atzi daitezkeenak (Liburutegi Digital Hispanikoa eta Hemeroteka Digitala), Creative Commons-en Nazioarteko 4.0 Errekonozimendua lizentzia edo antzekoa dute.
Licencia creative commons CC by

Irudiok erabiltzea doakoa da, eta ez da beharrezkoa baimena eskatzea (erabilera publikoa ez-komertziala, komertziala edo akademikoa dela ere). Erabilerak ez dakar lagapen esklusiborik eta obraren jatorria aipatu beharko da, honela: “Espainiako Liburutegi Nazionaleko funtsetako irudiak”.

  • Eskubidedun obrak: Obraren egile-eskubideen jabeei baimena eskatu beharko zaie, normalean egile-eskubideak kudeatzen dituzten erakundeen bitartez: AGEDI,AIE,AISGE,CEDRO,DAMA,EGEDA,SGAE, edoVEGAP.