Comunitats Autònomes

Les comunitats autònomes tenen designats centres de conservació que seleccionen llocs web per enriquir el patrimoni documental en línia sobre les seves regions.

La BNE i els centres de conservació de les comunitats autònomes treballen de manera col·laborativa en el marc del Consell de Cooperació Bibliotecària.

En els següents fitxers Excel pot consultar el llistat d'URL recol·lectades. Si vulgues posteriorment accedir a l'arxiu d'una URL recol·lectada, localitzi-la en el  cercador d'URL recol·lectats.

 

Llocs web arxivats