Biblioteconomia, Arxivística i Museología

Aquesta col·lecció està especialitzada en biblioteconomia, documentació, arxivística i museologia, així com en matèries estretament relacionades amb aquestes disciplines, com la història del llibre o les noves tecnologies de la informació.

L'origen d'aquesta col·lecció especialitzada es remunta al 1950. Va ser aquest any quan la Direcció General d'Arxius i Biblioteques va organitzar els cursos de Formació Tècnica d'Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs, i es va formar una biblioteca d'estudis per a ús d'alumnes i professors. Aquests cursos es van consolidar posteriorment, i es va crear l'Escola de Documentalistes que, amb diferents noms, va funcionar al llarg de més de 20 anys. L'Escola es va clausurar el 1986 en institucionalitzar-se els estudis de biblioteconomia i documentació que passen a les universitats.

Amb la creació del Ministeri de Cultura, es reestructuren diversos dels seus centres que posseïen biblioteques especialitzades, que van engrossir els procedents de la biblioteca de l'antiga Escola, i van passar a dependre del Centre del Llibre i la Lectura, que va iniciar les seves activitats amb la denominació de Biblioteca del Bibliotecari, que va donar servei des de 1988 a 1991.

El 1992 es trasllada a la Biblioteca Nacional d'Espanya, i coincideix amb la creació d'aquesta com a organisme autònom i se li agreguen llavors els fons de biblioteconomia existents en el Servei d'Informació Bibliogràfica: aquesta biblioteca especialitzada es va denominar Servei de Documentació Bibliotecària.

Actualment constitueix una unitat del Servei d'Informació Bibliogràfica, dins del Departament de Referència amb una sala de consulta pròpia.

Fons

Monografies

Per donar difusió a les últimes novetats, s’elabora trimestralment un Butlletí de difusió selectiva de la informació, que recull les monografies rebudes, una selecció d’articles de revistes i resums d’alguns d’aquests articles. Aquests resums també es publiquen al Blog de Biblioteconomia. Els materials obsolets i en desús es traslladen al segon dipòsit de la Biblioteca Nacional d’Espanya, situat a Alcalá de Henares, i es poden consultar prèvia petició anticipada al Saló General.

Publicacions Periòdiques

Revistes especialitzades nacionals i estrangeres, en suport imprès i electrònic. Per accedir al text complet de les revistes electròniques en línia, es pot fer a través de les llistes de revistes electròniques gratuïtes i de revistes electròniques subscrites. Les revistes electròniques gratuïtes es poden consultar des de qualsevol ordinador, mentre que les revistes electròniques subscrites s’han de consultar des dels ordinadors de la BNE. Quant a les revistes impreses estrangeres, es localitzen a la sala els tres darrers anys de la publicació; els anys anteriors se serveixen a la Sala de Premsa i Revistes.

Material per a opositors

Inclou temaris per a tots els cossos de les oposicions a Arxius, Museus i Biblioteques, monografies per als supòsits pràctics, legislació, exemples d’exàmens de diferents convocatòries, bibliografies especialitzades i una Guia de l'opositor.

Com consultar els fons d'aquesta sala

Per accedir a la sala és necessari el carnet d’investigador, lector o de documentació bibliotecària.

Fons en lliure accés: tota la col·lecció es troba a les prestatgeries de la sala i és de lliure accés.

Préstec domiciliari de la col·lecció de documentació bibliotecària: us podeu emportar en préstec domiciliari tres exemplars durant deu dies, i podeu renovar el préstec dues vegades per deu dies més a cada renovació. Les renovacions es poden sol·licitar presencialment, per telèfon o per correu electrònic. També és possible reservar exemplars que estiguin prestats a altres usuaris.