Compra de fons modern

La finalitat de la compra de fons modern de la BNE és enriquir i completar les seves col·leccions, suplir les faltes i actualitzar la informació dels temes més demandats pels investigadors. Aquest fons inclou  llibres, revistes, gravats, fotografies, mapes, partitures, etc.

Igualment, la compra és absolutament indispensable per constituir una col·lecció de referència de tot allò que no és susceptible d'ingrés per dipòsit legal: accés a bases de dades remotes, revistes i llibres electrònics i, en general,  prestigioses fonts de referència per a ús tant dels investigadors com dels professionals de la pròpia biblioteca.

La selecció del material  ha d'ajustar-se sempre a les directrius de la política de compra de la BNE

La selecció s'elabora a partir de: 

  • Els documents que el Servei de Compra de la BNE considera d'interès.
  • Les peticions dels diferents departaments de la BNE.
  • Els suggeriments que els lectors i investigadors fan arribar a la BNE emplenant un formulari

En qualsevol cas, la BNE es reserva el dret de cursar les peticions o suggeriments  en virtut de les disponibilitats pressupostàries, de la seva política de gestió i formació de les col·leccions o unes altres que puguin derivar-se.

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre compra de fons modern enviï un missatge a adquisiciones@bne.es

Contenidos relacionados
Servicios
Suggeriments de compra

La BNE ofereix a tots els seus usuaris la possibilitat de suggerir l'adquisició de llibres i altres materials bibliogràfics