Aviso legal

Os dominios bne.es e bne.gob.es son de titularidade da Biblioteca Nacional de España (en diante BNE), con sede no Paseo de Recoletos 20-22 de Madrid.

O sitio web institucional www.bne.es, a sede electrónica https://sede.bne.gob.es, e todos os subdominios e directorios incluídos baixo elas cumpren a función de información xeral e atención ao cidadán e están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puidese precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.

A BNE resérvase o dereito a realizar cambios nos contidos ou o deseño do seu sitio web institucional sen previo aviso, co obxecto de dar o mellor servizo posible aos seus usuarios. 

Propiedade intelectual

O contido do sitio web está protexido pola Lei de Propiedade Intelectual e polas normas que protexen a Propiedade Industrial polo que, salvo as excepcións expresamente previstas no devandito sitio, calquera utilización do contido requirirá autorización expresa da BNE.  

Utilización das imaxes do dominio bne.es e os seus metadatos

El usuario queda autorizado por la BNE a utilizar las imágenes en dominio público accesibles en cualquiera de las páginas pertenecientes al dominio bne.es, tanto para uso público comercial como para uso público no comercial.

En todo caso, el uso de dichas imágenes implicará citar como procedencia a la Biblioteca Nacional de España con el siguiente crédico: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España

Esta autorización non é aplicable a obras que non estean en dominio público, e cuxos dereitos de explotación sigan baixo protección da lei sobre propiedade intelectual. Nestes casos o usuario terá que contactar cos titulares correspondentes ou as entidades nas que se delegase a xestión deses dereitos.

Polo tanto, e agás que se especifique expresamente o contrario, as imaxes en dominio público que se atopen no dominio bne.es están baixo unha licencia de Reconocimiento CC-BY 4.0 ou equivalente.

No caso de que se requiran copias de alta resolución, xa sexa con fins comerciais/lucrativos ou non, deberanse pagar os prezos públicos recollidos na Resolución de Prezos Públicos da BNE. A BNE poderá aplicar reducións por razóns sociais ou de interese público.

No que respecta aos metadatos e descricións dos fondos da BNE accesibles a través dos seus distintos catálogos, estes poderán utilizarse aínda cando existan fins comerciais ou lucrativos. Neste caso será de aplicación a licenza CC0 1.0 Universal.

Máis información sobre a reprodución de documentos e o seu uso: reprodución de documentos.  

Condicións de reutilización dos conxuntos de datos do catálogo

A Biblioteca ofrece a versión íntegra do seu catálogo automatizado en ficheiros comprimidos creados a partir dos distintos formatos bibliográficos e rexistros de autoridade.

Os datos del Catálogo encóntranse baixo a licenza CC0, polo que o seu uso é gratuíto e non require autorización previa. En calquera caso, a Biblioteca agradecerá a mención da orixe dos rexistros.

O contido de todos os ficheiros actualízase entre o 25 e 27 do mes en curso.

Ligazóns

No sitio web facilítase o acceso a páxinas externas sobre as que a BNE non ten control ningún, polo que declina toda responsabilidade sobre o seu contido.  

Datos de carácter persoal

Os datos de carácter persoal que os usuarios do sitio web faciliten á BNE serán tratados de conformidade co establecido na Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal.

Máis información en nosa Protección de datos 

Interrupcións

Cando concorran razóns xustificadas de mantemento técnico ou operativo poderá interromperse o acceso ao sitio web institucional así como aos servizos que se prestan a través del. Nos supostos de interrupción non planificada no funcionamento do rexistro electrónico, e sempre que sexa posible, dispoñeranse as medidas para que o usuario resulte informado desta circunstancia.  

Política de cookies

En cumprimento do previsto no artigo 22.2 de a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, ponse en coñecemento dos usuarios da BNE que o sitio web www.bne.es e os seus subdominios utilizan cookies segundo se indica en nosa política de cookies.