Preus públics de reproducció de documents

Preus de reproducció d'autoservei

Aquests preus no porten inclòs l’IVA (un 21% per a les reproduccions).

 
1. Fotocòpia directa (màxim 20 fotocòpies d’una mateixa obra posterior al 1958): Preus
B/n A4 0,12 €
B/n A3 0,17 €
Color A4 1,24 €
Color A3 1,65 €
 
2. Còpies en paper a partir de microfilm o suport digital Preus
B/n A4 0,12 €
B/n A3 0,17 €
Color A4 1,24 €
 
3. Captura digital (màxim 20% d'una mateixa obra posterior a 1958 ) Preus
Captura digital 0,08 €
 
4. Targetes de còpies en paper a partir de microfilm o suport digital: Preus
10 còpies b/n A4 1,24 €
20 còpies b/n A4 2,48 €
50 còpies b/n A4 6,20 €

Preus de reproducció per encàrrec

Aquests preus no porten inclòs l'IVA (un 21% per a les reproduccions).

 
1. Còpies d’arxius digitals (JPG o PDF, entorn de 150 dpi [1]): Preus
B/n, escala de grisos o color (cada original). Cada imatge 0,41€
B/n, escala de grisos o color (cada original). A partir de 40 imatges (del mateix document pàgines correlatives) 16,53€
 
2. Còpia d’arxius digitals d’alta resolució (TIFF/RGB, resolució 300 dpi). Document complet o imatges soltes. B/N, escala de grisos o color (segons original): Preus
Per imatge (per originals fins a un màxim de d’A3) 4,96 €
Per imatge (per originals fins a un màxim de d’A0) 14,05 €
Detalls, amplicaciones o il·luminació especial 9,92 €
 
3. Enregistraments sonors en suport final CD: Preus
Des de format digital: document complet major de 25 min. 20,25 €
Des de format digital: document complet fins a 25 min. o fragment (preu mínim fins a 4 min.) 3,10 €
  • *El temps superior als 4 minuts es facturarà per minut addicional
0,83 €
Des de format analògic: document complet major de 25 min. 25 €
Des de format analògic: document complet fins a 25 min. o fragment (preu mínim fins a 4 min.) 4,13 €
  • *El temps superior als 4 minuts es facturarà per minut addicional
1,16 €
 
4. Enregistraments audiovisuals en suport final DVD: Preus
Des de format analògic o digital: document complet major de 25 min. 20,25 €
Des de format analògic o digital: document complet fins a 25 min (preu mínim fins a 4 min) 3,10 €
  • *El temps superior als 4 minuts es facturarà per minut addicional
0,83 €
 
5. Còpies en paper estàndard (80 g) a partir de microfilm o suport digital (en A4 independentment de la mida de l’original): Preus
Per pàgina en b/n o escala de grisos A4 0,41 €
Per pàgina en color A4 1,32 €
 
6. Suport CD o DVD per a enregistrament 1,65 €/unitat

[1][En els arxius de text posteriors a 1830 inclou OCR]