Reproducció de documents

Horari

Servei de Reproducció de documents per encàrrec: formulari web.

El servei de Fotocòpies al Públic i l'Oficina de Reprografia romanen tancats fins a un altre avís.

Veure dies de tancament

Email
Informació sobre el procediment de sol·licitud: info.repro@bne.es

Tramitació i seguiment de peticions facturades: oficina.reprografia@bne.es
Telèfon
Procediment de sol·licitud i Tramitació i seguiment de peticions facturades:
+34 91 580 77 57, +34 91 580 78 91
+34 91 580 77 36
Informació addicional

Consulta els preus públics.

Únicament es permet el pagament en línia amb targeta o per transferència bancària.

La Biblioteca ofereix un servei de reproducció de fons amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació.

La forma d'obtenir les reproduccions és per encàrrec, en el cas de còpies dels fons de la BNE en reproducció digital, suporti paper, fotografia i enregistraments d'àudio i vídeo i autoservei, reproduccions directes, fins a un màxim del 20% d'un llibre posterior a 1958 o d'un article complet d'una publicació periòdica posterior a 1958, sempre que l'estat de conservació ho permeti i formi part del fons de la BNE. Per a més informació consulti els tipus de reproduccions.

  Contenidos relacionados
  Información general
  Preus públics de reproducció de documents
  Preus de reproducció d'autoservei

  Aquests preus no porten inclòs l’IVA (un 21% per a les reproduccions).

  Información general
  Formes de pagament del servei de reprografia

  • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit a través d’Internet.

  • Transferència bancària