Reproducció de documents

Horari

Servei de Reproducció de documents per encàrrec: formulari web.

Veure dies de tancament

Email
Informació sobre el procediment de sol·licitud: info.repro@bne.es

Tramitació i seguiment de peticions facturades: oficina.reprografia@bne.es

Incidències a l'autoservei de reprografia: autoservicio.repro@bne.es
Telèfon
Procediment de sol·licitud i Tramitació i seguiment de peticions facturades:
+34 91 580 77 57, +34 91 580 78 91
+34 91 580 77 36
Informació addicional

Consulta els preus públics.

Únicament es permet el pagament en línia amb targeta o per transferència bancària.

La Biblioteca ofereix un servei de reproducció de fons amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació.

La forma d'obtenir les reproduccions és per encàrrec, en el cas de còpies dels fons de la BNE (reproducció digital, suporti paper, fotografia i enregistraments d'àudio i vídeo) autoservei (fins a un màxim del 20% d'un llibre posterior a 1958 o d'un article complet d'una publicació periòdica posterior a 1958, sempre que l'estat de conservació ho permeti i formi part del fons de la BNE) i autocòpia (fotografies amb dispositius mòbils de fons de la Biblioteca prèvia autorització del personal de la sala)

  Contenidos relacionados
  Información general
  Preus públics de reproducció de documents
  Preus de reproducció d'autoservei

  Aquests preus no porten inclòs l’IVA (un 21% per a les reproduccions).

  Información general
  Formes de pagament del servei de reprografia

  • Pagament amb targeta de crèdit o dèbit a través d’Internet.

  • Transferència bancària