Altres Hemeroteques Digitals

Directori i Recol·lector de Recursos Digitals HISPANA
Hispana és un recurs avançat d'accés a la informació digital produïda per tot tipus d'institucions espanyoles que es constitueix a la xarxa mitjançant la interconnexió de les seves bases de dades. Aquest directori inclou alguns dels més importants recursos, com la Biblioteca Virtual de Premsa Històrica del Ministeri de Cultura, oferint un sistema de cerca centralitzat que permet llançar una consulta sobre tots ells des del formulari d'Hispana.

 

A continuació s'ofereix una selecció d'altres repositoris de premsa i revistes històriques espanyoles digitalitzades, alguns dels quals no es troben integrats en el sistema de cerca d'Hispana, encara que s'inclouen en el seu directori de recursos:

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Hemeroteca
Dona accés a determinats nombres de 160 títols de publicacions periòdiques, premsa i revistes científiques i culturals de diferents àrees temàtiques dels segles XVIII, XIX i XX.

Inclou la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. Hemeroteca. Que proporciona uns 30 títols de publicacions periòdiques, de l'àmbit lingüístic català, entre 1866-2005. 

Ministeri de Cultura. Biblioteca Virtual de Premsa Històrica
Programa cooperatiu entre el Ministeri de Cultura, les Biblioteques Públiques de l'Estat i altres institucions públiques i privades. Compta amb més de 4 milions de pàgines corresponents a capçaleres dels segles XVIII, XIX i XX, amb un important contingut de fons local. Està integrada en Hispana.

 

Andalusia

Junta d'Andalusia Biblioteca Virtual d'Andalusia. Hemeroteca
Col·lecció de premsa històrica andalusa i revistes publicades des del segle XVIII.

 

Electra. Publicacions periòdiques andaluses a la xarxa
Aquest recurs, elaborat per la Biblioteca d'Andalusia, posa a la disposició dels usuaris la consulta a través d'Internet d'aquelles publicacions periòdiques d'accés lliure sobre Andalusia i/o publicacions andaluses. L'accés a elles es fa a través d'enllaços a la Web de la publicació o a altres portals o bases de dades (sistemes d'informació oberts) com Dialnet, Compludoc, etc., que ofereixen la seva consulta a text complet, o bé el seu sumari. A més es facilita la descripció bibliogràfica al Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Públiques d'Andalusia (RBPA) de la seva corresponent edició impresa i es proporciona informació de la Biblioteca en la qual podem trobar-la.

 

Huelva
Diputació d'Huelva. Hemeroteca.
Proporciona periòdics de Huelva com La Notícia , la Veu d'Huelva, i la col·lecció completa d'Odiel, editat entre 1936 i 1984.

 

Arxiu Municipal d'Huelva. Hemeroteca històrica
Ofereix una important col·lecció de premsa local digitalitzada entre la qual destaca el diari de Huelva " La Província", de 1880 a 1937; "Herald d'Huelva", de 1904 a 1913; "Huelva Sport", de 1919; "Onuba: revista quinzenal de Literatura, art i Ciències", de 1915, etc.

 

Jaen – Úbeda
Associació Cultural Ubetense Alfredo Cazabán Laguna
Col·lecció de monografies, revistes i periòdics relacionats amb Úbeda. Inclou títols com L'Ideal conservador (1898), Vida nova (1931-1936), La Província (1921-1936) i Úbeda per dins (1931).

 

Màlaga

Arxiu Díaz Escovar. Premsa (Arxiu del Museu Unicaja d'Arts i costums populars)
L'Arxiu del Museu Unicaja d'Arts i Costums Populars, és un arxiu públic de la Fundació Unicaja integrat pels fons bibliogràfics de Don Narcís Díaz d'Escovar, escriptor, advocat i periodista malagueny. Els seus fons es poden consultar de forma presencial en el Museu d'Arts i Costums Populars de Fundació Unicaja, a Màlaga. Des de febrer de 2002, es troba disponible també l'accés íntegre online a través del seu web. Els fons s'organitzen en tres categories: premsa, fotografies i gravats. 

 

Astúries

Biblioteca Virtual del Principado de Asturias
La Biblioteca Virtual del Principat d'Astúries es crea per difondre més eficaçment a través de la xarxa i preservar digitalment el riquíssim patrimoni bibliogràfic que es conserva a les biblioteques asturianes. És un nou pas d'un ampli projecte d'accessibilitat digital de les col·leccions bibliogràfiques històriques d'Astúries, i es troba en la línia de l'actuació del Ministeri de Cultura per promoure la creació de repositoris i recursos digitals, de forma normalitzada, amb l'objectiu de facilitar l'accés comú al Patrimoni Bibliogràfic Español.

 

Gijón
Ajuntament de Gijón. Hemeroteca
Ofereix 24 títols de premsa històrica asturiana.

 

Balears

Hemeroteca d'Eivissa
L'Arxiu Històric d'Eivissa (AHE) i l'Hemeroteca es troben en les noves dependències de Ca Botino, en Dalt Vila. L'Arxiu va ser creat a petició del propi Ajuntament sota el patronat de la Diputació Provincial de Balears l'any 1937. El seu fons principal està format per tots els documents de l'antiga Universitat d'Eivissa i l'antiga Cúria (documents judicials). L'any 2011, va culminar el procés de digitalització de la premsa antiga de l'HME i, des de llavors, es troba disponible en aquesta mateixa web.

 

Hemeroteca de Mallorca
La Biblioteca auxiliar de l'Arxiu del Regne de Mallorca es va iniciar l'any 1902 amb l'objectiu de servir de complement i ajuda, tant als investigadors com als propis arxivers. Al llarg dels anys s'ha creat una autèntica biblioteca especialitzada que recull un total de gairebé 15.000 volums i fullets, a més d'una hemeroteca formada per més de 200 títols. L'especialització de la biblioteca s'ha centrat en dos grans àmbits: l'històric i l'arxivístic. A nivell històric, s'ha intentat seguir una via d'especialització vinculada als fons documentals que es conserven en la institució. I, d'altra banda, en l'aspecte arxivístic s'ha optat per una via d'ajuda i complementació als treballadors d'aquest àmbit. En l'actualitat, tant la biblioteca com l'hemeroteca es troben sotmeses a un procés important d'informatització. Una part dels llibres i fullets es poden consultar al catàleg bibliogràfic de la Universitat de les Illes Balears.

 

Canàries

Jable. Archivo de prensa digital de Canarias
Portal que inclou premsa i revistes d'informació general digitalitzades per la Biblioteca Universitària de la ULPGC en accés obert, sense més limitacions que les derivades de la normativa de propietat intel·lectual. L'arxiu, iniciat en 1996 en cooperació amb altres institucions, permetrà consultar més de 7.000.000 de pàgines.

 

Revistes en la Memòria digital de Canàries
Memòria digital de Canàries és el portal del patrimoni documental canari que dona accés a una important col·lecció de textos impresos i manuscrits, imatges, registres sonors i pel·lícules, mostrant sempre els documents complets, lliure i gratuïtament, en forma facsimilar. Des de l'any 2003, mdC contribueix eficaçment al coneixement, divulgació i conservació electrònica del Patrimoni Documental de Canàries, recollint tot tipus de documentació produïda a Canàries, sobre Canàries, d'autor canari o resident en el nostre Arxipèlag, de qualsevol època, inèdita o publicada, sense distinció del tipus de suport en què es trobi o de la matèria que tracti i sense més limitació que els drets d'autor.

 

Castella-la Manxa

Centre d'Estudis de Castella-la Manxa. Biblioteca Virtual
Col·lecció digitalitzada de premsa que alberga el CECLM de la comunitat de Castella-la Manxa. El periòdic més antic digitalitzat data de 1877.

 

Albacete

Biblioteca Digital de Albacete "Tomás Navarro Tomás"
Ofereix accés als fons digitalitzats de l'Institut d'Estudis Albacetenses "Don Joan Manuel", entre els quals s'expliquen monografies i altres publicacions d'interès sobre Albacete i província, revistes com Al-Basit, Zahora, Sabuco o Cultural Albacete, així com títols de premsa històrica (El Diari d'Albacete i Defensor d'Albacete). També inclou actes i sèries documentals dels arxius pronvinciales i materials gràfics, com a gravats, estampes i mapes.

 

Catalunya

Biblioteca de Catalunya. Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. ARCA: Arxiu de Revistes catalanes antigües
Col·lecció de publicacions periòdiques històriques i representatives de la cultura i societat catalana.

Títols en preparació.

 

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Facilita l'accés al material digital de la institució. Inclou publicacions periòdiques editades als segles XIX: Revistes, Butlletins, Revistes antigues d'Art i Cultura, Premsa política clandestina, Declaracions mediambientals, Informes anuals i Informes de sostenibilitat

 

Barcelona
Diputació de Barcelona. Fons local de publicacions periòdiques digitalitzades
Recull publicacions periòdiques conservades a la xarxa de biblioteques municipals de Barcelona.

 

Girona
Ajuntament de Girona. Servei de gestió documental, arxius i publicacions
Difon els títols de premsa gironina més representatius del període 1808-1998, amb més d'un milió de pàgines.

 

Lleida
Arxiu municipal de Lleida
Entre altres publicacions ofereix catorze títols de premsa històrica.

 

Tarragona
Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona
Ofereix part dels fons de publicacions periòdiques que conserva la biblioteca. Actualment [febrer 2011] disposa de 58 capçaleres amb més de 235.000 pàgines digitalitzades. Cronològicament abasten des de l'1 de novembre de 1808, data en què apareix el primer Diari de Tarragona, fins al 31 de desembre de 1944. A més de les principals publicacions del segle XIX, destaca la premsa apareguda durant la Segona República, la Guerra Civil i els començaments del Franquisme. Està prevista la incorporació de noves capçaleres a mesura que es vagin digitalitzant.

 

Galícia

Galiciana. Biblioteca dixital de Galícia
Galiciana és la Biblioteca Digital de Galícia impulsada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ordenació Universitària de la Xunta de Galícia i la Fundació Cidade dona Cultura i gestionada per la Biblioteca de Galícia amb l'objectiu de difondre i preservar el ric patrimoni bibliogràfic gallec.

 

Real Acadèmia Galega. Hemeroteca virtual
Fruit d'un conveni de col·laboració entre la Real Acadèmia Galega i la Fundació Pedro Barrié de la Maça, ofereix 29 títols de premsa i revistes gallegues dels segles XIX i XX.

 

Madrid

Memòria de Madrid
La Biblioteca Digital Memòria de Madrid és un projecte de digitalització i difusió del patrimoni documental, bibliogràfic, museístic, arquitectònic i monumental conservat per l'Ajuntament de Madrid. En aquest projecte participen institucions com l'Hemeroteca Municipal, l'Arxiu de Vila, la Biblioteca Històrica Municipal, la Biblioteca Musical Víctor Espinós, la Impremta Municipal, el Museu d'Història, el Museu de San Isidro i, en definitiva, totes les institucions municipals que custodien el patrimoni històric i artístic de l'Ajuntament de Madrid. En particular, la  Hemeroteca Municipal custodia una rica col·lecció de periòdics i revistes els exemplars digitalitzats de les quals poden consultar-se a través d'aquest portal.

 

 

Múrcia

Arxivo Municipal de Múrcia
El projecte de digitalització de premsa històrica de l'Arxiu Municipal de Múrcia es va iniciar l'any 2002 i s'ha anat escometent en successives fases al llarg dels últims vuit anys explicant, en l'actualitat (maig de 2011), amb 242 títols digitalitzats i un total d'1.129.947 pàgines que abasten un període cronològic de 1792 a 1998. En aquests moments es continua la labor de digitalització fins a completar els més de 900 títols que componen l'Hemeroteca. La consulta d'aquesta informació es pot realitzar des de l'Hemeroteca Digital de Múrcia, que permet la consulta dels textos complets i la cerca per paraules.

 

Hemeroteca Regió de Múrcia. Projecte Carmesí.
El Projecte CARMESÍ (Catàleg d'Arxius de la Regió de Múrcia en la Societat de la Informació) va néixer amb una doble finalitat: la difusió del patrimoni documental de la Regió de Múrcia i la protecció del mateix per assegurar la seva conservació. Aquest projecte està concebut de manera que resulta imprescindible la cooperació entre diferents organismes, institucions i administracions. La Fundació Integra i la Fundació Sèneca han estat adscrites a diferents Conselleries de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, al llarg de les diferents fases del projecte, igual que el departament de Cultura s'ha integrat amb diverses àrees funcionals per constituir una Conselleria. A més de les fundacions i Conselleries s'han signat, fins ara, convenis amb 19 Ajuntaments de la Regió de Múrcia, amb Caja Mediterráneo (CAM), la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de Múrcia, i fins i tot amb algun col·leccionista privat, posseïdors d'arxius històrics.

 

Cartagena
Arxiu Municipal de Cartagena - Fons Hemerogràfic Digitalitzat
A més de la seva col·lecció de monografies antigues, datades entre els segles XVI i XX, ofereix en l'actualitat 63 títols de publicacions periòdiques del segle XIX i començaments del XX.

 

País Basc

Hemeroketa.com - Euskal Prentsaren Lanak
Ofereix 9 títols de publicacions periòdiques basques de finals del segle XIX i començaments del XX

Koldo Mitxelena Kulturunea. Hemeroteca
La Biblioteca Koldo Mitxelena Kulturenea proporciona accés a més de 40 títols de revistes i premsa basca dels segles XIX i XX

 

Sant Sebastià
Biblioteca Municipal de Donostia-Sant Sebastià. Hemeroteca digital
Ofereix 34 publicacions de premsa històrica local publicades entre 1830 i 1937.

 

València

BIVALDI: Biblioteca Valenciana Digital. Hemeroteca
Amb la finalitat d'aconseguir la màxima difusió del ric patrimoni bibliogràfic valencià, l'any 2002 la Generalitat de la Comunitat Valenciana, a través de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, va engegar un portal en internet en el marc del projecte de digitalització iniciat l'any 2001 i denominat Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI). Des d'aquell llavors, en aquest projecte han tingut cabuda les obres literàries i científiques valencianes més rellevants i significatives, així com aquelles altres que han estat considerades d'un major interès per al desenvolupament de la recerca científica sobre el patrimoni bibliogràfic i cultural valencià. 


SOMNI: Col.leció digital de fons històric de la Universitat de València. Hemeroteca
Col·leccions representatives del fons hemerogràfic de la Universitat de València publicat al llarg dels segles XVIII i XIX .
 

Castelló
Fons digitalitzats de l'Arxiu Municipal de Castelló
Ofereix documents digitalitzats relacionats amb Castelló, inclosa una col·lecció de premsa i revistes locals.

 

COL·LECCIONS ESPECIALITZADES

ARCE: Revistes Culturals
L'Associació d'Editors de Revistes Culturals d'Espanya (ARCE) es constitueix l'any 1983 per iniciativa dels propis editors de revistes de cultura, amb el propòsit de posar en comú els recursos i instruments necessaris per a la promoció d'aquests projectes culturals, i davant la necessitat de definir accions comunes per al col·lectiu d'editors i el públic al que van dirigides aquestes publicacions. En l'actualitat ARCE agrupa a les més importants revistes de pensament i cultura editades a Espanya, cobrint un ampli ventall temàtic des de la literatura i l'art, fins a les ciències socials i el pensament polític, passant per l'arquitectura, el disseny, la fotografia, les arts escèniques, la música i les altres formes de creació i expressió cultural. Aquest espai en Internet, creat per ARCE, posseeix els continguts culturals més interessants i importants editats per les revistes culturals espanyoles, i es constitueix en un espai privilegiat a la web per a la difusió i projecció de la cultura espanyola, per al debat cultural obert a la participació dels lectors i autors.

 

Arxiu digital en la secció Fòrum Històric de les Telecomunicacions, en el col·legi oficial de l'Associació Espanyola d'Enginyers de Telecomunicació
Conté premsa del XIX i del segle XX relacionada amb les comunicacions elèctriques. Moltes d'elles contenen mapes i il·lustracions sobre les primeres xarxes que van començar a estendre's al segle penúltim per tot el país.

 

Biblioteca de la Fundació d'Estudis i Cooperació
La Biblioteca de la Fundació d'Estudis i Cooperació reuneix diversos fons bibliogràfics:

  • Moreria 10: biblioteca auxiliar de l'Arxiu Històric de CCOO-A. Especialitzada en història del moviment obrer i altres moviments emancipatorios, història social i història de les relacions laborals.
  • Col·lecció hemerogràfica de l'AHCCOOA. Entorn de/Entorn de 2.000 capçaleres de premsa, de les quals més de tres-centes pertanyen a publicacions periòdiques clandestines que van ser editades per les organitzacions antifranquistes en la seva lluita contra la dictadura.
  • CS CCOO d'Andalusia. Publicacions editades com a resultat de les seves anàlisis i de la seva acció sindical.
  • Col·lecció de cartells de l'AHCCOOA. Entorn de/Entorn d'1.700 cartells catalogats i altres 1.500 sense catalogar. Tots els catalogats i digitalitzats es poden consultar online en aquesta biblioteca.
  • Col·lecció de fullets de l'AHCCOOA. Està formada per més de 2.000 exemplars, d'ells, uns 300 pertanyen a organitzacions sindicals o polítiques que van actuar durant la dictadura franquista en la clandestinitat, estan digitalitzats i es poden consultar a través de la nostra bilioteca.

 

 

Centre d'Estudis Històrics d'Obres Públiques i Urbanisme
Documents relacionats amb la història de les obres públiques, incloses publicacions periòdiques relacionades amb la història de l'enginyeria, la construcció, la tecnologia o l'urbanisme, prodedentes de diferents institucions.

 

Biblioteca del Congrés dels Diputats
Obres de temes parlamentaris d'interès per a la Càmera o de difícil localització en altres biblioteques.

 

Biblioteca digital del Real Jardí Botànic de Madrid
La biblioteca digital del Real Jardí Botànic (CSIC) es concep com un servei d'informació de bibliografia botànica en línia, que posa a la disposició dels usuaris les imatges facsimilares dels fons més destacats, per la seva raresa, importància o quantitat de petició de consultes de la biblioteca del Real Jardí Botànic de Madrid, principalment, encara que també d'altres institucions o, fins i tot, de biblioteques particulars. Està previst incloure publicacions botàniques ja digitalitzades, els fitxers de les quals hagin estat donats per institucions o particulars.

 

Portal de Cultura de la Defensa - Revesteixis
El Ministeri de Defensa ofereix, a través de aquest portal, accés en línia a algunes de les publicacions de les quals és responsable, i que inclouen diverses monografies i revistes com els memorials d'artilleria, infanteria i cavalleria, la Revista Espanyola de Dret Militar, la Revista Espanyola de Defensa o la Revista d'Història militar, entre unes altres. 

 

Biblioteca Virtual de Defensa
El Ministeri de Defensa posa a la disposició de l'usuari la col·lecció digital dels magnífics fons que es custodien en els seus arxius, biblioteques i museus. Aquesta col·lecció es compon d'una variada tipologia documental com són còdexs, impresos, gravats, videoenregistraments, fotografies, etc., importants sèries documentals i museístiques, de gran antiguitat, bellesa i interès temàtic, el coneixement del qual és indispensable per a la cultura espanyola. A més, aquesta biblioteca virtual dona accés al repositori institucional que recull les publicacions oficials i científiques d'aquest ministeri.

 

Biblioteca Virtual del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient
Documentació, revistes, monografies i manuscrits del fons editorial del Departament.

 

Catálogo y Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos (siglos XVI-XVIII) – Universidade da Coruña
Relacions de successos espanyoles impreses dels segles XVI al XVIII conservades en biblioteques de Galícia i Portugal i en altres llocs d'Espanya i d'Europa. D'una part d'elles s'ofereix digitalització completa dels exemplars. Integrada a la Biblioteca Digital Segle d'Or (BIDISO).

 

Centre d'Estudis Històrics d'Obres Públiques i Urbanisme
Documents relacionats amb la història de les obres públiques, incloses publicacions periòdiques relacionades amb la història de l'enginyeria, la construcció, la tecnologia o l'urbanisme, prodedentes de diferents institucions.

 

Fons Bibliogràfics de la Real Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals
Aquesta institució duu a terme un projecte de digitalització dels seus fons bibliogràfics, que inclouen publicacions com la Revista de la Real Acadèmia i les Memòries en les seves diferents sèries.

 

Fundació Anastasio de Gracia-FITEL
L'Hemeroteca digital de la Fundació AGFITEL és una plataforma especialitzada en la recuperació i difusió de les publicacions sobre la història dels sectors i les indústries del Metall i la Construcció, que va començar a funcionar l'any 2012. Des de llavors ha digitalitzat més d'una vintena de capçalera de premsa històrica procedents de diferents centres públics i de les col·leccions de la pròpia Fundació.

 

Fundació Pablo Iglesias
La Fundació Pablo Iglesias permet consultar alguns fons de la seva hemeroteca, accedint a l'enllaç "Arxivo i biblioteca" de la seva pàgina web. A data de juliol de 2010 ofereix els següents títols digitalitzats: El Socialista, Unió obrera, Butlletí d'UGT i Renovació. Pròximament es considera ampliar el projecte amb altres col·leccions. 

 

Gazeta: col·lecció històrica del BOE, 1661-1967
Inclou més de mig milió de pàgines i gairebé la mateixa quantitat de disposicions publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat, la Gaseta de Madrid, la Gaseta de la República i el Butlletí Oficial de la Junta de Defensa Nacional d'Espanya

 

Ministeri d'Economia i Hisenda
Publicacions editades pel Ministeri, fotografies, manuscrits i fons antic.

 

Revistes de l'Edat de Plata
El Portal Edat de Plata, de la Residència d'Estudiants de Madrid, ofereix, en facsímil sincronitzat amb text buscable, un conjunt de 31 revistes literàries i culturals del període 1910-1939, que inclouen al voltant de 14.000 pàgines amb 8.000 articles d'1.700 autors. Es pot accedir mitjançant un interfície visual que mostra les múltiples relacions entre els títols, autors i articles, amb un potent cercador que permet una àmplia varietat de cerques, així com aprofundir en els vincles entre els diferents personatges i conceptes relacionats.

 

Revistes i Periòdics Espanyols: Col·lecció Digital de Revistes Femenines. Universitat de Connecticut.
El Centre de Recerques Thomas J. Dodd a la Universitat de Connecticut ofereix una selecció de revistes femenines antigues publicades a Espanya, procedents de la col·lecció del bibliófilo Juan Pérez de Guzmán i Boza, Duc de T'Serclaes. La col·lecció cobreix revistes literàries i d'interès general, que proveeixen als investigadors una gran oportunitat per estudiar la dimensió social de la dona en l'Espanya vuitcentista, a través unes publicacions contemporànies i especifícamente dirigides a dones. S'espera la digitalització de nous títols al llarg de l'any 2010.

 

El Surrealisme i els seus derives
Digitalització, anàlisi i edició de revistes surrealistes d'Argentina, Xile i Espanya. El contingut presentat aquí és resultat dels treballs realitzats en el marc del projecte de recerca Cap a una caracterització del surrealisme hispànic: digitalització, anàlisi i edició de revistes surrealistes d'Argentina, Xile i Espanya, finançat pel Ministeri espanyol de Ciència i Innovació. S'inclouen la revistes surrealistes argentines Quines, Cicle, Zero i A partir de Zero, les xilenes Mandrágora Leitmotiv, i, de les espanyoles, els monogràfics dedicats al surrealisme de Gaseta d'Art (nombres 35 i 36) i el  ButlletíInternacional del Surrealisme, i els nombres únics de La Cerbatana Postismo.

 

 

COL·LECCIONS DE LLATINOAMÈRICA I EL CARIB

Biblioteca Digital del Carib
La Biblioteca Digital del Carib (dLOC) és una biblioteca digital cooperativa de recursos relacionats amb el Carib i els seus voltants. dLOC ofereix accés a versions digitals de materials culturals, històrics i de recerca sobre el Carib, que són actualment mantinguts en arxius, biblioteques i col·leccions privades. Entre les col·leccions que alberga destaca la Biblioteca digital de Periòdics Del Carib (CNDL), una biblioteca digital cooperativa de premsa relacionada amb el Carib i els seus voltants. CNDL té prevista una contínua ampliació dels seus recursos, expandint la varietat geogràfica, temporal, política i linguística dels documents que ofereix.

 

Biblioteca digital Trapalanda
Plataforma digital de la Biblioteca Nacional d'Argentina. "Trapalanda era el nom d'una terra mítica i ensoñada. La van cercar per conquistar-la i els va anar esquiva. Es va convertir en imatge en l'assaig i nom d'alguna revista. Per la Biblioteca Nacional és el nom d'una utopia: la posada en accés digital de tots els seus fons. Aquí es trobarà el lector amb diferents col·leccions, en les quals els llibres i documents que la institució atresora es troben en forma digital."

 

Biblioteca Nacional de Colombia. Hemeroteca digital
Amb una col·lecció de més d'un milió d'exemplars, l'hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Colòmbia és considerada una de les més importants del país. Per això/Per això, des de 2012, la Biblioteca ha vingut implementat una estratègia de preservació i difusió del patrimoni hemerogràfic colombià basada en la realització de recerques i un continu treball de digitalització. L'objectiu: reunir en un sol lloc la producció hemerogràfica colombiana del segle XIX que es troba dispersa en arxius i institucions al llarg del país.

 

Hemeroteca Nacional Digital de México
L'Hemeroteca Nacional Digital de Mèxic (HNDM) és un repositori virtual de publicacions periòdiques de caràcter històric, que cerca complir amb els mateixos objectius que guien a l'Hemeroteca Nacional de Mèxic (HNM): impulsar i afavorir la preservació, conservació i difusió del patrimoni hemerogràfic del país. És el major repositori virtual d'imatges de periòdics i revistes impresos a Mèxic entre 1722 i 2010, amb prop de nou milions de pàgines digitals, en les quals els usuaris poden realitzar cerques per paraules i frases dins dels seus continguts textuals. Aquest ambiciós projecte —que consisteix en la conversió digital dels rotllos de microfilm, el millorament de les imatges, l'aplicació del reconeixement òptic de caràcters (OCR) i l'emmagatzematge i la col·locació a la xarxa dels arxius obtinguts— va ser engegat l'any 2002, gràcies al concert de diversos actors: la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, a través de la Coordinació d'Humanitats i de l'Institut de Recerques Bibliogràfiques, que custodia a la Biblioteca i Hemeroteca Nacionals de Mèxic, ha assumit la creació i desenvolupament de la HNDM com un compromís institucional.

 

Redalyc. Xarxa de Revistes Científiques d'Amèrica Llatina i el Carib, Espanya i Portugal
És un projecte acadèmic per a la difusió en Accés Obert de l'activitat científica editorial que es produeix en i sobre Iberoamèrica. És, en principi, una hemeroteca científica en línia de lliure accés i un sistema d'informació científica, que incorpora el desenvolupament d'eines per a l'anàlisi de la producció, la difusió i el consum de literatura científica. El nom Redalyc ve de Xarxa de Revistes Científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal. El projecte, impulsat per la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic (en col·laboració amb centenars d'institucions d'educació superior, centres de recerca, associacions professionals i editorials iberoamericanes), sorgeix l'any 2003 com a iniciativa d'un grup d'investigadors i editors preocupats per l'escassa visibilitat dels resultats de recerca generats en i sobre la regió. S'ha proposat, des de la seva creació, ser un punt d'encontre per als interessats a reconstruir el coneixement científic d'i sobre Iberoamèrica.

 

REDIB. Xarxa Iberoamericana d'Innovació i Coneixement científic
REDIB és una plataforma d'agregació de continguts científics i acadèmics en format electrònic produïts en l'àmbit iberoamericà. REDIB compta amb una clara vocació de promoció de la innovació tecnològica de les eines de producció editorial. Aquestes faciliten l'accés, la difusió i la posada en valor de la producció científica generada als països del seu àmbit d'actuació, especialment en els diversos idiomes que els són propis. Els destinataris d'aquesta informació són, tant la comunitat acadèmica com la societat en general, així com els responsables, gestors i analistes de polítiques científiques. Internet assegura l'abast global d'aquesta informació. A través d'un únic portal, REDIB ofereix als seus usuaris accés directe a documents científics i acadèmics de qualitat contrastada, publicats per editors i altres productors de continguts científics i acadèmics de països iberoamericans o de temàtica iberoamericana; en un sentit tant geogràfic com a cultural. Compta amb un total de 1623 revistes electròniques

 

BNE

Periodicomanía: Recursos en internet sobre publicacions periòdiques
Aquest portal, elaborat per la Biblioteca Nacional de España, pretén compilar, descriure i mantenir actualitzades les fonts d'informació sobre publicacions periòdiques presents en Internet.