Bibliografia espanyola

La Bibliografia Espanyola recull els registres bibliogràfics dels documents publicats a Espanya i que ingressen a la Biblioteca Nacional de conformitat amb les disposicions vigents de Dipòsit Legal. Es tracta d’un instrument per al control bibliogràfic nacional que constitueix el registre de la producció editorial espanyola i que facilita la difusió del patrimoni intel•lectual i cultural del país vers les generacions presents i futures.

- De 1959 a 2006

Versió impresa. Consulta a la Sala d'Informació Bibliogràfica.

- De 1976 a 2006

CD Rom. Consulta a la Sala de Publicacions Periòdiques.

- Des de 2007

 Consulta en línia

 

Contenidos relacionados
Información general
Premi de bibliografia

Destinat a distingir els millors treballs en el camp de la bibliografia hispànica en qualsevol dels seus aspectes i sota qualsevol objectiu.