Videojocs

La col·lecció actual que custodia la BNE conserva exemplars de videojocs publicats al nostre país entre 1983 i l'actualitat.

Els videojocs van començar a ingressar en la BNE en els anys vuitanta en virtut de la Llei de Dipòsit Legal, sobretot aquells que acompanyaven a altres documents com a llibres o revistes. El Reglament del Servei de Dipòsit Legal de 1957 que va estar vigent fins a 2011 no contemplava explícitament, com no podia ser d'una altra manera per la data, el dipòsit de “videojocs”, però sí recollia en el seu art. primer referit als tipus de materials que eren objecte de dipòsit una clàusula que al·ludia a obres impreses o enregistraments sonors “realitzats per qualsevol dels procediments o sistemes emprats en l'actualitat o en el futur”. Aquesta visió de futur va permetre l'ingrés de videojocs en les nostres col·leccions, amb major o menor fortuna a partir dels anys vuitanta.

 

En 2011 es va actualitzar la legislació en matèria de Dipòsit Legal amb la Llei 23/2011. En ella va quedar recollida l'obligatorietat per als editors de, entre altres materials:

  • n) documents electrònics en qualsevol suport, que l'estat de la tècnica permeti a cada moment, i que no siguin accessibles lliurement a través d'Internet,
  • ñ) llocs web fijables o enregistrables que el seu contingut pugui variar en el temps i sigui susceptible de ser copiat en un moment donat,

Encara que, en aquesta formulació, estava implícit el dipòsit de videojocs, la nova llei de Dipòsit Legal 8/2022, de 4 de maig, que modifica la llei anterior 23/2011, contempla com a novetat l'al·lusió explícita a l'obligatorietat per als editors de videojocs de dipositar-los a partir de l'entrada en vigor de la llei l'1 de gener de 2023.

En aquest moment, la BNE compta amb una col·lecció de videojocs de més de mil exemplars catalogats, dels quals s'ofereix ja informació al catàleg.

Però, a més, compta amb una gran col·lecció de documents publicats a Espanya sobre videojocs disponibles per a la seva consulta per usuaris i investigadors:

On consultar

Catàlegs