Cartells de viatges i turisme

Una part important de la col·lecció de cartells de la BNE està dedicada a viatges i turisme: mitjans de transport, hostalatges i gastronomia, excursions, promoció de llocs d'interès cultural, etc.

Des de finals del segle XIX diferents empreses privades, moltes d'elles relacionades amb el ferrocarril i els transports marítims, van fomentar la cartelleria com a mitjà publicitari de les seves activitats. Així mateix, a partir de 1928, amb la fundació del Patronat Nacional de Turisme, l'Estat comença a generar una producció esplèndida de cartells destinats a la promoció del viatge pel país. cal destacar el concurs de cartells per a la promoció turística celebrat en 1929, en el qual van participar més de 50 il·lustradors, pintors i publicistes. Va ser un esdeveniment de gran importància per al món de la il·lustració a Espanya que avui dia ens permet comparar com diversos artistes d'aquell moment van representar el patrimoni arquitectònic, la ciutat i el paisatge del nostre país.
Aquesta labor de promoció del turisme nacional, va ser continuada després de la Guerra Civil per un nou organisme, la Direcció general del Turisme, servint-se al principi del cartell pictòric o il·lustrat, i més tard del fotogràfic, per potenciar el turisme a Espanya. Més tard la cartelleria turística s'ha vist complementada o substituïda per altres canals de difusió com el cinema i la televisió.