Llibre modern

Història de la col·lecció

La Biblioteca Nacional d'Espanya custodia i posa a disposició dels ciutadans la col·lecció nacional, constituïda per les obres impreses a Espanya que la biblioteca ha rebut en virtut de les lleis de propietat intel·lectual i dipòsit legal, i que ha anat incrementat mitjançant compra, canvi o donatiu, d'acord amb els criteris establerts al llarg de la seva història per al desenvolupament de les col·leccions.

A excepció dels documents rars o especialment valuosos (manuscrits, incunables, dibuixos, gravats, fotografies, partitures), que es conserven en dipòsits especials, la major part dels impresos es conserva en el Dipòsit General i se serveix en el Saló General de Lectura, situat al centre de l'edifici de Recoletos.

Tant els exemplars destinats a la conservació i el préstec com la major part dels llibres impresos després de 1986 es conserven en el segon dipòsit de la Biblioteca Nacional d'Espanya, situat a la seu d'Alcalá de Henares.

Els fons

El Dipòsit General de Recoletos conté al voltant de 1.900.000 volums de monografies, entre els quals, a més de la producció bibliogràfica espanyola, es troben els llibres estrangers ingressats mitjançant compra, junt amb una gran quantitat d'impresos europeus dels segles XVIII i XIX procedents de col·leccions reials, nobiliàries i d'ordes religiosos.

El segle XIX es van incorporar a la col·lecció de la Biblioteca Nacional valuoses biblioteques: fons procedents dels ministeris de la Governació, d'Instrucció Pública, de Foment i d'Ultramar, dels convents madrilenys i d'altres organismes suprimits per la desamortització, així com gran part de la Biblioteca de les Corts, i s'haurien de sumar obres turques, àrabs i armènies del fons del Sr. Antonio López de Córdoba i obres procedents de les biblioteques dels ducs d'Osuna, Uceda i de l'Infantado i de la biblioteca de l'arabista Pascual de Gayangos. Part d'aquestes col·leccions es conserva en el Dipòsit General. Molts exemplars conserven valuoses enquadernacions d'època amb superllibres o marques de propietat que identifiquen els seus propietaris. Ex-libris i notes manuscrites permeten així mateix reconstruir la història d'exemplars i col·leccions.

Al llarg del segle XX alguns llegats conformarien, durant períodes concrets, les "Seccions" denominades "Especials", i en constitueixen un bon exemple les descrites a continuació:

  • La Secció d'Hispanoamèrica, creada el 1949 amb la intenció de reunir els impresos espanyols i els ingressos per compra relatius a Hispanoamèrica, i més específicament al període colonial, entre els quals destaca una notable col·lecció d'impresos mexicans i filipins.
  • La col·lecció García Figueras, especialitzada en l'Àfrica colonial, a la qual s'uniria la biblioteca de l'antiga Direcció General del Marroc i Colònies.
  • La biblioteca reunida per Eduardo Comín Colomer, donada a la Biblioteca Nacional per la seva vídua, formada per més de 20.000 documents relatius a la història contemporània d'Espanya, en la qual predominen els fons referents a la Guerra Civil, fons que durant el període de la contesa la biblioteca no va poder continuar ingressant pel procediment habitual.
  • La col·lecció de literatura infantil reunida per Isabel Niño, que va formar una Secció especialitzada a la qual s'unirien les obres de literatura infantil i juvenil rebudes per dipòsit legal.
  • L'antiga secció de Diversos, al seu torn, reuneix fullets dels segles XIX i XX i és un complement de la col·lecció reservada de Diversos especials.
  • Entre els llibres escrits en altres llengües o escriptures, són notables les col·leccions d'impresos hebreus i àrabs, així com els impresos en caràcters ciríl·lics. Part important d'aquestes col·leccions es conserva en els dipòsits de Manuscrits i Impresos reservats.

Subcolecciones

Subcolecciones
Colección Comín Colomer
Col·lecció Comín Colomer

Col·lecció especialitzada en Història Contemporània d'Espanya, una de les col·leccions més singulars que alberga la BNE