Guia d'ajuda a l'usuari de la Biblioteca Digital Hispànica

Cerca

BDH permet cerca senzilla, avançada i per col·leccions:

En la sencilla, se puede lanzar una consulta desde el cajón de búsqueda en la parte superior de la página, sobre todos los campos o sobre alguno concreto de los desplegables en el índice. También es posible consultar sobre el texto de los documentos.

La búsqueda avanzada permite buscar en más de un campo a la vez, acotar por fechas o idioma, o por tipo(s) de documento(s).

A l'apartat “Descobrir col·leccions” és possible navegar a través de col·leccions destacades, que recullen obres seleccionades per la seva especial rellevància, interès, atractiu o importància. També podem explorar per temes o per tipus de document.

Consells de cerca

 • Les cometes: Si desitja cercar un terme o frase concreta en l'ordre i forma exacte tal com s'introdueix en la consulta, tanqui-la entre cometes. Per exemple: “Miguel de Cervantes”.
 • Els caràcters * i ? cerquen termes que comparteixen una mateixa arrel o paraules de
  ortografia dubtosa. Per exemple: biblio* recuperarà les paraules biblioteca,
  biblioteconomia, bibliografia, bibliófilo, etc.; i primiti?a recuperarà els termes
  primitiva i primitiua. No han d'usar-se aquests caràcters com a inici d'un terme
  de cerca.
 • A més, és possible utilitzar operadors permesos per indicar la relació entre els
  diferents termes de cerca:

I: recupera els documents que continguin tots els termes de cerca
O: recupera els documents que continguin algun dels termes de cerca
NO: recupera todos los documentos que contengan el primer término, excepto aquellos que contienen el segundo.

Presentació dels resultats i navegació

Una vez lanzada la búsqueda, los resultados se muestran en un listado que muestra los datos básicos de cada uno (título, autor, fecha, tipo de documento). Podemos elegir registros ver por página, y cómo ordenarlos, a través de los desplegables en la parte superior izquierda. 

Els filtres a l'esquerra de la llista de resultats ofereixen la possibilitat d'afinar els resultats obtinguts.

També podem veure els resultats de la nostra cerca a la Biblioteca Digital del Patrimoni Iberoamericà (BDPI) i Europeana, i accedir directament a ells, seguint els enllaços que es mostren en la part superior.

Fent clic sobre el títol d'una obra, accedim a la visualització completa del registre, i si fem clic sobre la miniatura de l'objecte digital, podrem veure directament la obra digitalitzada. 

También desde aquí podemos lanzar la búsqueda de la misma obra en más fuentes externas, haciendo clic en “Buscar en otras fuentes”.

Funcionalitats addicionals

Algunas de las herramientas que incorpora la Biblioteca Digital Hispánica, entre otras:

 • guardar registres per exportar-los,
 • enviar-los o descarregar-los,
 • servei d'alertes de cerques determinades,
 • comentar i votar obres, “altres usuaris han vist”,
 • compartir en Facebook i Twitter,
 • Readspeaker, lector de l'obra 

Relació entre el Catàleg general de la Biblioteca i el catàleg de Biblioteca Digital Hispànica

La relació entre la Biblioteca Digital Hispànica i el Catàleg general de la Biblioteca és bidireccional: si una obra està en Biblioteca Digital Hispànica, el catàleg mostra un enllaç a una URL que comença per http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es, i que portarà directament a la versió digitalitzada del document. 

De la mateixa forma, es pot accedir des d'un registre en Biblioteca Digital Hispànica al registre al catàleg, des de l'enllaç “Registro bibliogràfic al Catàleg” en la visualització completa.

Ús de les imatges

Las imágenes de obras en dominio público están bajo una licencia de Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons o equivalente. El uso público de dichas imágenes es gratuito y no requiere autorización previa, tan sólo citar la procedencia de la obra reproducida como "Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.”

Licencia creative commons CC by

Para el uso público de obras sujetas a derechos, se debe solicitar autorización a los titulares de los derechos de autor de la obra, normalmente a través de las entidades gestoras de derechos de autor o de los operadores de gestión independientes. Puede consultar los contactos en la página web del Ministerio de Cultura y Deporte.


Documents / Enllacis d'interès