Bibliografía española

A recolle os rexistros bibliográficos dos documentos publicados en España e que ingresan na Biblioteca Nacional, de acordo coas disposicións vixentes de depósito legal. É un instrumento para o control bibliográfico nacional, constitúe o rexistro da produción editorial española e facilita a difusión do patrimonio intelectual e cultural do país para as xeracións presentes e futuras.

- De 1959 a 2006

Versión impresa. Consulta na Sala de Información Bibliográfica.

- De 1976 a 2006

CD Rom. Consulta na Sala de Publicacións Periódicas.

- Desde 2007

 Consulta en liña

 

Contenidos relacionados
Información general
Premio de bibliografía

Destinado a distinguir os mellores traballos no campo da bibliografía hispánica en calquera dos seus aspectos e baixo calquera obxectivo.