Prentsa eta aldizkariak

Espainiako Liburutegi Nazionalak Espainian inprimatutako prentsa eta aldizkariak gordetzen ditu Errekoletoen eta Alcalá de Henaresko eraikinetan. Gainera, nazioarteko aldizkarien, aldizkari moderno eta antzinakoen bilduma baliotsuak ditu, bildumen garapen politikari jarraiki eskuratuak. Halaber, ISSNaren esleipena kudeatzen du, hau da, Serie-argitalpenen Nazioarteko zenbaki normalizatua, eta Aldizkako Argitalpenen Katalogo Kolektiboa koordinatzen du.

Bildumaren elkar osagarri da, baita ere, aldizkari espezializatuen sailkapen bat; Areto Berezietan gorde eta kontsulta daitezke.

Bildumaren historia

Liburutegi Nazionaleko argitalpen seriatuen bildumak bi jatorri ditu, alde batetik, 1933. urtean Liburutegi Nazionaleko Patronatuak Aldizkarien Atala sortu zuen, eta horren antolaketa Miguel Artigas liburuzainak zuzendu zuen. Beste aldetik, Liburutegi Nazionalak Hemeroteka Nazionaleko funtsak gordetzen ditu, Kazetaritza Eskola Ofizial sortu berriaren irakaskuntzak baliabide lagungarriak izan zitzan sortua.

1957. urtetik, seriatuen bilduman prentsa ere sartzen da, BNEri Lege Gordailuaren bidez Espainian inprimatzen den guztiaren bi ale emateko beharra ezartzen baita, nahiz eta erosketa, trukaketa eta emariak ere Liburutegiko titulu sarrera garrantzizkoak izan, batez ere atzerriko argitalpenen kasuan. Hemeroteka Nazionaleko aleak, funtsean, "aldez aurreko zentsuratik" etortzen ziren, hau da, 1938 eta 1966ko Prentsa Legeak betetzearren argitaletxeek gobernuko zentsurara bidali behar zituzten aleak ziren. Baina laster titulu adierazgarrienak erostetik ere sortu zen funtsa zaharra. Independentzia Gerraren garaiko egunkari espainiarren González Echegaray funtsa ere etorri zen Hemeroteka Nazionaletik. 565/1985 eta 848/1986 Dekretuak aldarrikatu zirenean, Hemeroteka Nazionala Liburutegi Nazionaleko egituran sartu zen eta bi Instituzioetako bildumak elkartu ziren.

Egun Liburutegi Nazionalak Recoletos eta Alcalá de Henareseko bi eraikinetan Espainian inprimatu diren aldizkako argitalpenak gordetzen ditu, baita bildumak betetzeko asmoz erosi ziren atzerriko aldizkariak ere, edota mundu osoko eta garai desberdinetako literatura edo zientzia arloko aldizkari baliotsuak, konfiskatze edo emarien bidez jasotakoak. 1996. urtean Hemeroteka fisikoki sartzen da Liburutegian eta haren funtsak egungo bi eraikinetan banatzen dira: Recoletos eta Alcalá de Henares.

Funtsak

Aldizkako argitalpenen funtsetan hainbat kategoria aurki ditzakegu, hala nola aldizkariak, prentsa, urtekariak, buletinak, gidak, memoriak eta txostenak.

Aldizkarien artean nabarmentzekoak dira XVII-XIX. mendeetako aldizkari zientifiko europar nagusiak, Hegoamerikako argitalpen ugariak, batez ere Kuba, Filipinak eta Puerto Ricokoak, eta aldizkari espainiar nagusiak, erosketa, emari edo liburutegi pribatu handiak eta liburutegi instituzionalak Liburutegi Nazionalera lekualdatzearen bidez jasotakoak. Egun Liburutegi Nazionalak aldizkarien 140.000 titulu baino gehiago dauzka. Urteko hazkundea argitalpenen 3.000 titulu izaten da, ez paperean soilik, baita CD-ROMetan, zintatan eta disketetan ere.

Liburutegi Nazionalak Espainiako prentsa bildumarik garrantzizkoena gordetzen du. Liburutegian jaso dituen tituluen hazkundea esponentziala izan da, batez ere Lege Gordailuaren arautegiaren ondoren, 1957ko abenduaren 23ko Dekretuaren arabera. Espainiako lehen aldizkako argitalpenetatik (Avisos edo Gazetas…) Lege Gordailuan edo funtsak jasotzeko beste bidetatik, esaterako erosketa, trukaketa edo emaria, sarturiko azken argitalpeneraino sartzen dira titulu hauetan. Prentsako “bilduma nazionalari” gehitu behar zaio atzerriko prentsaren bilduma garrantzitsua, bertan munduko egunkari nagusiak daude, batez ere XIX. mendeko iberoamerikar prentsa, Kuba, Filipinak eta Puerto Ricokoa.

Seriatuen bilduman elkarte zientifiko zein komertzialen Urtekariak eta Urte-liburuak ere sartzen dira, baita Buletinak, Gidak, Memoriak eta Txostenak ere, erakunde publiko zein pribatutakoak, ikerketa historikoak gauzatzeko nahitaezko agiri baliotsuak.
“Bilduma nazionalaren” barruan, hau da, inprimatu den argitalpen nazional osoan, Espainiako argitalpen ofizialak gordetzen dira, bertan Estatuko, Gorteetako, Autonomia Erkidegoetako, Probintzietako eta Udaletako buletin ofizialak nabarmentzen dira.