Premsa i revistes

La Biblioteca Nacional d'Espanya conserva als seus edificis de Recoletos i Alcalá de Henares, la premsa i les revistes impreses a Espanya. També conté les valuoses col·leccions de revistes estrangeres, antigues i modernes, adquirides d'acord amb la seva política de desenvolupament de les col·leccions. Així mateix gestiona l'assignació de l'ISSN, número internacional de publicacions seriades, i coordina el Catàleg Col·lectiu de Publicacions Periòdiques.

La col·lecció es complementa amb una selecció de revistes especialitzades que es conserven i es poden consultar a les sales especials. 

Història de la col·lecció

La col·lecció de publicacions seriades de la Biblioteca Nacional té dues procedències. D'una banda, el 1933 el Patronat de la Biblioteca Nacional va crear la Secció de Revistes, i la seva instal·lació va ser dirigida pel bibliotecari Miguel Artigas. De l'altra, la Biblioteca Nacional conserva els fons de l'Hemeroteca Nacional, creada el 1943 per donar suport als ensenyaments de l'Escola Oficial de Periodisme.

Des del 1957, la col·lecció de seriades està formada per premsa que entra a formar part de la BNE a través del Dipòsit Legal, llei que obliga a la cessió de dos exemplars de tot el que s'imprimeix a Espanya, tot i que també la compra, el canvi i els donatius representaven importants vies d'ingrés de títols a la Biblioteca, fonamentalment de publicacions estrangeres. Els exemplars de l'Hemeroteca Nacional procedien, bàsicament, de la "censura prèvia", és a dir, dels números que les publicacions havien d'enviar a la censura governativa derivada de les lleis de premsa de 1938 i 1966. Aviat també es va incorporar fons antic mitjançant la compra de títols representatius. També procedeix de l'Hemeroteca Nacional el fons González Echegaray de diaris espanyols de la Guerra de la Independència. Amb la promulgació dels decrets 565/1985 i 848/1986, l'Hemeroteca Nacional s'integra en l'estructura de la Biblioteca Nacional, i s'uneixen les col·leccions de les dues institucions.

En l'actualitat la Biblioteca Nacional conserva als seus dos edificis de Recoletos i Alcalá de Henares les publicacions periòdiques impreses a Espanya, les revistes estrangeres adquirides d'acord amb la seva política de desenvolupament de les col·leccions i les valuoses col·leccions de revistes científiques o literàries de tot el món i de diferents èpoques rebudes a través de diferents donatius o confiscacions. El 1996 l'Hemeroteca s'integra físicament en la Biblioteca i els seus fons es distribueixen als dos edificis actuals: Recoletos i Alcalá de Henares.

Els fons

En els fons de publicacions periòdiques trobem diverses categories com són revistes, premsa, anuaris, butlletins, guies, memòries i informes.

Entre les revistes destaca la col·lecció de les principals revistes científiques europees dels segles XVII-XIX, les nombroses publicacions d'Hispanoamèrica, sobretot de Cuba, les Filipines i Puerto Rico, i les revistes més importants espanyoles, rebudes per compra, donatiu o trasllat de grans biblioteques privades i institucionals a la Biblioteca Nacional. En l'actualitat la Biblioteca Nacional té més de 140.000 títols de revistes. El creixement anual és d'uns 3.000 títols de publicacions, que ingressen no només en paper, sinó també en CD-ROM, cintes i disquets.

La Biblioteca Nacional conserva la col·lecció més important de premsa impresa espanyola. El creixement dels títols rebuts per la Biblioteca ha estat exponencial, sobretot a partir de la reglamentació del Dipòsit Legal, d'acord amb el Decret de 23 de desembre de 1957. Aquests títols inclouen des de les primeres publicacions periòdiques espanyoles (avisos o gazetas...) a l'última publicació ingressada per Dipòsit Legal o per altres vies d'entrada de fons, com són la compra, el canvi o el donatiu. A la col·lecció nacional de premsa estrangera, on es troben els principals diaris del món, destaca la premsa iberoamericana del segle XIX de Cuba, les Filipines i Puerto Rico.

La col·lecció de seriades també inclou anuaris i annals de societats científiques i comercials, butlletins, guies, memòries i informes d'institucions públiques i privades, valuosos documents insubstituïbles per al treball de recerca històrica.
Com a part de la "col·lecció nacional", que inclou tota la producció nacional impresa, es conserven les publicacions oficials espanyoles, entre les quals destaquen tots els butlletins oficials de l'Estat, de les Corts, de les comunitats autònomes, provincials i municipals.