Historia da BNE

Foi fundada por Felipe V en 1712 como Biblioteca Pública de Palacio. Por un privilexio real, precedente do actual depósito legal, os impresores debían depositar un exemplar dos libros impresos en España. En 1836, a Biblioteca deixou de ser propiedade da Coroa e pasou a depender do Ministerio da Gobernación, e recibiu por primeira vez o nome de Biblioteca Nacional.