Coleccións

A Biblioteca Nacional é o principal centro informativo e documental sobre a cultura escrita, gráfica e audiovisual española e iberoamericana. As súas coleccións inclúen todo tipo de materiais e as principais vías de enriquecemento dos seus fondos son as adquisicións: compra, depósito legal donativo e troco.

Estás a ver Coleccións por tipo de material
Ver Coleccións por tipo de material

Manuscritos, cartografía, arquivos sonoros....

Estás a ver Coleccións temáticas
Ver Coleccións temáticas

As mellores obras, ordenadas por intereses

Debuxos

Unha das coleccións máis importantes do país tanto pola calidade como polo volume das súas obras

De aetatibus mundi imagines
Gravados

A colección de gravados pódese considerar unha das máis importantes do país, tanto pola súa cantidade como pola súa calidade. Conserva obras dos mellores artistas, desde finais do século XV ata a actualidade.

El tiempo cortando las alas a cupido
Incunables

Libros impresos antes do 1 de xaneiro de 1501

Ethica ad Nicomachum
Partituras e musicoloxía

Partituras manuscritas e impresas, libros e folletos de música e musicología etc.

Missae sex Philippi Rogerii atrebatensis sacelli regii phonasci musicae peritissimi, & aetatis suae facile principis, ad Philippum Tertium hispaniarum regem
Xeografía e mapas

Formada por un importante número de mapas antigos e modernos de todo o mundo.

[Derrotero del Mediterráneo y costa atlántica]
Manuscritos

A máis importante de todo o ámbito hispánico tanto polo seu tamaño como pola importancia, riqueza e variedade dos seus fondos

Códice de Metz
Ephemera

"Extensa y variada gama de representaciones gráficas elaboradas con un propósito específico que no pretenden sobrevivir a la actualidad de su mensaje".

[Habilitaciones.. Figuras alegóricas y mitológicas]
Impresos antigos e reservados

Formada por pezas fundamentais da historia, a literatura e a música

Retorico (aunque mudo Romance) a la Inmaculada Concepcion de N. Señora ... dedicado a ... Felipe IV ...